Stronę odwiedziło Liczniki osób.

Radosław Romaniuk (ur. 1975) – literaturoznawca, edytor, doktor nauk humanistycznych. Jego zainteresowania naukowe obejmują literaturę polską i rosyjską, myśl filozoficzno-religijną i teologię prawosławia oraz kulturę białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce. Debiutował książką o myśli filozoficzno-religijnej Lwa Tołstoja, pracę magisterską poświęcił zestawieniu antropologii Tołstoja i Gombrowicza, zaś doktorską kategorii „uspokojenia” w późnej twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Obok opublikowanych licznych archiwaliów (m.in. dwóch tomów iwaszkiewiczowskich Dzienników i Listów do córek), swego rodzaju summą jego relacji z Iwaszkiewiczem jest dwutomowa biografia pisarza, nad którą pracuje od 2006 roku. Dużą wagę przywiązuje do działalności edytorskiej, traktując ją jak intelektualną przygodę, której efekt wzbogaca polską kulturę. W życiu prywatnym jest tatą pierwszoklasisty Mikołaja. Wolny czas najchętniej spędza w wiejskim domu w Orzeszkowie na Białostocczyźnie.