Fot. Krzysztof Żuczkowski/Agencja Forum

Książki autorskie

 1.  Dramat religijny Tołstoja, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2004, ss. 215.
 2. One. Nadieżda Mandelsztam, Anna Iwaszkiewiczowa, Zofia Tołstojowa, Maria Kasprowiczowa, Wydawnictwo Książkowe „Twój Styl”. Warszawa 2005, ss. 314. Wyd 2 One. Kobiety, które kochały pisarzy, Oficyna Wydawnicza Wilk&Król, Warszawa 2014, ss. 304.
 3. Talent do życia. O Marii Kasprowiczowej, Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza, przedm. Roman Loth, Zakopane 2008, ss. 95.
 4. Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza, t. 1, Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 2012, ss. 618.
 5. Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza, t. 2, Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 2017 [w przygotowaniu].

 

Książki opracowywane

 1.  J. Iwaszkiewicz, T. Jeleńska, K. A. Jeleński, Korespondencja, oprac. i przypisy R. Romaniuk, Biblioteka „Więzi”, Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską Warszawa 2008, ss. 355.
 2. J. Iwaszkiewicz, Listy do córek, oprac. A. i R. Romaniukowie, PIW, Warszawa 2009, ss. 549.
 3. J. Iwaszkiewicz, Dzienniki 1956-1963, oprac. A. i R. Papiescy, R. Romaniuk, Warszawa 2010, ss. 660.
 4. J. Iwaszkiewicz, Dziedzictwo Chopina i szkice muzyczne, wybór, opracowanie tekstu i posłowie R. Romaniuk, PIW, Warszawa 2010, ss. 418.
 5. Cz. Miłosz, K. A. Jeleński, Korespondencja, Fundacja Zeszytów Literackich, red. Barbara Toruńczyk, oprac. R. Romaniuk, Warszawa 2011, ss. 476.
 6. J. Iwaszkiewicz, Dzienniki 1964-1980, oprac. A. i R. Papiescy, R. Romaniuk, Warszawa 2011, s. 676.
 7. J. Iwaszkiewicz, Struny ziemi. Przekłady poetyckie, wybór i komentarze R. Romaniuk, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2015, s. 273.
 8. J. Iwaszkiewicz, Z. Mycielski, Korespondencja, t. 1-2, Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską [w przygotowaniu].

 

Artykuły w książkach

 1. Paszport antychrysta. Lew Tołstoj i Włodzimierz Sołowjow, w: Wokół Tołstoja i Dostojewskiego. Almanach myśli rosyjskiej, pod red. J. Dobieszewskiego, Warszawa 2000, s. 9 -34.
 2. Filozofia ósmego dnia. Eschatologiczne chrześcijaństwo Mikołaja Bierdiajewa, w: Wokół Leontiewa i Bierdiajewa, Almanach myśli rosyjskiej, pod. red. J. Dobieszewskiego, Warszawa 2001, s. 106-117.
 3. Metafory historii w Sławie i chwale Jarosława Iwaszkiewicza, w: Historia niechciana, historie obecne. Szkice o literaturze XX wieku, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Warszawa 2003, s. 167-180.
 4. Chrystus Różewicza, w: Historia niechciana, historie obecne. Szkice o literaturze XX wieku, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Warszawa 2003, s. 181-198.
 5. Antropologia Tołstoja i Gombrowicza, w: Problemy współczesnej komparatystyki, red. H. Chałacińska-Wiertelak, W. Wasyłenko, Poznań 2003, s. 137-154.
 6. Egzystencja i interpretacja. Szkic o Sławie i chwale Jarosława Iwaszkiewicza, w: Czytane na nowo. Polska proza XX wieku a współczesne orientacje w badaniach literackich, red. H. Gosk, M. Dąbrowski, Warszawa 2004, s. 33-54.
 7. Futuryzm, w: Historia Literatury Światowej, t. VII, XX wiek - poezja, Wydawnictwo „Pinnex”, Kraków 2005, s. 17-58.
 8. Akmeizm, w: Historia Literatury Światowej, t. VII, XX wiek - poezja, Kraków 2005, s. 5-16.
 9. Poezja rosyjska po 1917 roku, w: Historia Literatury Światowej, t. VII, XX wiek - poezja, Wydawnictwo „Pinnex”, Kraków 2005, s. 213-276.
 10. Europa jako duchowa forma życia. Refleksje nad Podróżami do Włoch Jarosława Iwaszkiewicza, w: Idee Europy w kulturze XX wieku, pod red. A. Kramkowskiej, E. Nofikow, A. Tadaj, Białystok 2005, s. 79-85.
 11. Eschatologiczne napięcie między podmiotem a światem natury w poezji Jarosława Iwaszkiewicza, w: Podmiot i tekst w literaturze XX wieku. Warsztaty interpretacyjne, pod red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Warszawa 2006, s. 98-109.
 12. Święty Wieniczka. O Moskwie-Pietuszki Wieniedikta Jerofiejewa, w: Czytane na nowo. Polska obca a współczesne orientacje w badaniach literackich, red. M. Dąbrowski i M. Kliszcz, Warszawa 2006, s. 102-126.
 13. Bolesław Iwaszkiewicz w Powstaniu Styczniowym. Studium rodzinnej legendy, w: Polacy na ziemi kirowogradzkiej, red. A. Bobkiewicz, A. Polaczok, Kirowograd 2006, s. 87-95.
 14. „Pod Pikadorem” Warszawskie początki Jarosława Iwaszkiewicza, w: Zostanie po mnie… Materiały z międzynarodowej sesji literackiej poświęconej twórczości Jarosława Iwaszkiewicza w 90. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę i w 90. rocznicę osiedlenia się pisarza w Warszawie, red. J. Termer i P. Nyczaj, Warszawa 2009, s. 9-22.
 15. Jarosława Iwaszkiewicza powroty do Kijowa. „Różnica” jako kategoria opisu miasta, w: Obrazy stolic europejskich w piśmiennictwie polskim, red. A. Tyszka, Łódź 2010.
 16. Literacki kod kultury rosyjskiej w opowiadaniu Czwarta symfonia Jarosława Iwaszkiewicza, w: Studia Rossica, t. XXI, „Polska – Rosja: dialog kultur”, red. A. Wołodźko-Butkiewicz, Warszawa 2012.
 17. Dlaczego Iwaszkiewicz: w: Spotkać Iwaszkiewicza. Nie-biografia, red. Anna Król, Warszawa 2014, s. 99-104.
 18. W stronie Sokrata. Na marginesie prozy i eseistyki Sokrata Janowicza, w: Sokrat Janowicz - pisarz transgraniczny. Studia, wspomnienia, materiały, pod red. Grażyny Charytoniuk-MIchej, Katarzyny Sawickiej-Mierzyńskiej, Danuty Zawadzkiej, Białystok 2014, s. 319-325.
 19. Deux poemes sur Akhmatova, w: Anna Akhmatova et la poesie europeenne, red. Tatiana Victoroff, Strasbourg 2014 [w druku].

 

Artykuły w czasopismach

 1. Dramat dobrego życia. Chrześcijaństwo według Lwa Tołstoja, „Znak” 1999, nr 2, s. 96-109; 1999, nr 3, s. 114-126.
 2. „Tołstojem jestem, Tołstojem być muszę”. O antropologii Tołstoja i Gombrowicza, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, 2002, nr 1, s. 119-138.
 3. Chrystus Różewicza, „Znak” 2003, nr 3, s. 81-97.
 4. „Niech nie kładą mnie do dołu...”. Eschatologiczny wymiar natury w późnych wierszach Jarosława Iwaszkiewicza, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2005, nr 2-3(12-13), s. 137-172.
 5. Kłopotliwy Tołstoj (odpowiedź Januszowi Dobieszewskiemu), „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2005, nr 1-2, s. 251-259.
 6. Problem „prawdy” w literaturze XX wieku (subiektywny zarys zagadnienia), „Tekstualia” 2005/2006, nr 3, s. 161-166.
 7. „Pod Pikadorem”. O warszawskich początkach Jarosława Iwaszkiewicza, „Stolica” 2008, nr 9.
 8. Lotne piaski [O ukraińskiej biografii Jarosława Iwaszkiewicza], „Twórczość” 2009, nr 2, s. 60-76.
 9. Dom w Kopenhadze [O kopenhaskim epizodzie biografii Jarosława Iwaszkiewicza], „Twórczość” 2010, nr 2, s. 36-56.
 10. „Ludzie na tratwie”. O korespondencji Zygmunta Mycielskiego z Jarosławem Iwaszkiewiczem, „Kamerton” 2010, nr 53, s. 106-113.
 11. Evviva l’arte [O studenckim okresie biografii Jarosława Iwaszkiewicza], „Twórczość” 2011, nr 2, s. 66-93.
 12. Dziecięcy portret artysty [O warszawskim okresie biografii młodego Jarosława Iwaszkiewicza], „Twórczość” 2012, nr 2, s. 55-69.
 13. Jarosław Iwaszkiewicz między Wenecją a Petersburgiem, „Poezja Dzisiaj” 2012, nr 5, s. 77-87.
 14. W stronie Sokrata. Na marginesie prozy i eseistyki Sokrata Janowicza, Kwartalnik Artystyczny "Bliza" 2014, nr 2, s. 57-63.
 15. Dwa wiersze [Iwaszkiewicza] o Achmatowej, "Zeszyty Literackie" 2014, nr 3, s. 158-161.
 16. Ogrodnik. Z biografii Jarosława Iwaszkiewicza, Kwartalnik Artystyczny "Bliza" 2014, nr 4, s. 185-191.

 

Przekłady

 1. Lew Tołstoj, Na czym polega moja wiara?, w: Wokół Tołstoja i Dostojewskiego. Almanach myśli rosyjskiej, pod red. J. Dobieszewskiego, Warszawa 2000, s. 97-148.
 2. Włodzimierz Sołowjow, Sens miłości, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2002, nr 2, s. 57-88.

 

Recenzje

 

1. „Czy uwierzymy w moralną politykę?” (Siergiej Kowaliow, Lot białego kruka) „Nowe Książki” 1998, nr 8, s. 13-14.

2. Tajemnica Lwa Myszkina (Henryk Paprocki, Lew i mysz czyli tajemnica człowieka. Esej o bohaterach Dostojewskiego) „Nowe Książki” 1998, nr 9, s. 46-48.

3. Świadek niewidzialnej strony (Paweł Florenski, Ikonostas i inne szkice) „Nowe Książki” 1998, nr 10, s. 34.

4. Nasze wspólne biesy (Andrzej Nowak,  Polacy, Rosjanie i biesy) „Nowe Książki”1999, nr 1, s. 53-55.

5. Rosja specjalna (Andrzej Grajewski, Tarcza i miecz. Rosyjskie służby specjalne 1989-1998) „Nowe Książki” 1999, nr 2, s. 68.

6. Estetyka i eschatologia (Eugeniusz Trubieckoj, Kolorowa kontemplacja) „Nowe Książki” 1999, nr 3, s. 33-34.

7. „Nieustający zachwyt działania” (Nina Berberowa, Podkreślenia moje) „Nowe Książki” 1999, nr 5, s. 42-43.

8.  „Panie, a co z tym?” (Jerzy Nowosielski, Inność prawosławia) „Nowe Książki” 1999, nr 6, s. 68-69.

9. Soc-art. (Aleksandra J. Leinwand, Sztuka w służbie utopii) „Nowe Książki” 1999, nr 7, s. 26-27.

10. Stawrogin na emeryturze (Fiodor Dostojewski, Listy do żony) „Nowe Książki” 1999, nr 10, s. 31-32.

11. Krąg goryczy (Aleksander Sołżenicyn, Rosja w zapaści) „Nowe Książki” 1999, nr 12, s. 28-29.

12. Niebezpieczny Puszkin (Jurij Drużnikow, Rosyjskie mity. Od Puszkina do pawlika Morozowa) „Znak” 1999, nr 12, s. 163-165.

13. Czekając na Gombrowicza (Inna Białoruś. Antologia) „Nowe Książki” 2000, nr 2,  s. 58.

14. Dawno temu w Nowogrodzie (Stefan Bratkowski, Pan Nowogród Wielki) „Nowe Książki” 2000, nr 3, s. 10.

15. Tacy, którym było mało (Włodzimierz Pawluczuk, Wierszalin: reportaż o końcu świata) „Nowe Książki” 2000, nr 4, s. 12-13.

16. Wiek Białoruski (Eugeniusz Mironowicz, Białoruś) „Nowe Książki” 2000, nr 6, s. 17.

17. Rosja Bierdiajewa (Mikołaj Bierdiajew, Rosyjska idea) „Nowe Książki” 2000, nr 6, s. 19-20.

18. Sen Iwana Bunina (Iwan Bunin, Przeklęte dni), „Nowe Książki” 2000, nr 9, s. 19.

19. Białorusin w podróży (Sokrat Janowicz, Jerzy Chmielewski, Nasze tysiąc lat) „Nowe Książki” 2000, nr 10, s. 12.

20. „Szedł Chrystus z Mikołajem przez naszą ziemię” (Aleksy Riemizow, Opowieści apokryficzne), „Nowe Książki” 2000, nr 12, s. 70-71.

21. Dekonstrukcja pozytywna (Wiesław Rzońca, Witkacy – Norwid. Projekt komparatystyki dekonstrukcjonistycznej), „Przegląd Humanistyczny” 2000, nr 6, s. 99-101.

22. Jerofiejewszczyzna (Wieniedikt Jerofiejew, Dzieła prawie wszystkie), „Nowe Książki” 2001, nr 2, s. 52.

23. Arka domowa (Andrzej Gronczewski, Bardzo straszny dwór), „Twórczość” 2001, nr 3, s. 117-118.

24. Proza ludzi doświadczonych (Warłam Szałamow, Wiszera), „Nowe Książki” 2001, nr 3, s. 58-59.

25. Podróż za horyzont („Krasnogruda” nr 12/200), „Nowe Książki” 2001, nr 4, s. 52.

26. Świadek poezji (Nadieżda Mandelsztam, Mozart i Salieri oraz inne szkice), „Nowe Książki” 2001, nr 4, s. 11.

27. Jan Leończuk, Zapomniałem was drzewa moje, „Nowe Książki” 2001, nr 5, s. 52.

28. Małgorzata Giżejewska, Kołyma we wspomnieniach Polaków - 1945-1956, „Nowe Książki” 2001, nr 5, s. 14-15.

29. Notatki nałogowego myśliwego (Sasza Sokołow, Między psem a wilkiem), „Nowe Książki” 2001, nr 7, s. 32.

30. Dyskretny urok moralności (Aleksander Sołżenicyn, Przełomy. Opowiadania z lat 1959-1998), „Nowe Książki” 2001, nr 8, s. 37-38.

31. Autoportret z Białorusią (Sokrat Janowicz, Ojczystość - białoruskie ślady i znaki), „Nowe Książki” 2001, nr 9, s. 8-10.

32. Gra pojęć i obrazów (Krzysztof Lipka, Elegie Moszczenickie), „Twórczość” 2001, nr 9, s. 121-123.

33. „Tylko zachwyt może uratować mnie” (Łukasz Tischner, Sekrety manicheiskich trucizn. Miłosz wobec zła), „Nowe Książki” 2001, nr 1, s. 30-31.

34. W białoruskiej stronie (Sokrat Janowicz, Ojczystość - białoruskie ślady i znaki), „Res Publica Nowa” 2001, nr 12, s. 77-79.

35. Głos w dyskusji na temat tomu wierszy Julii Hartwig (Julia Hartwig, Nie ma odpowiedzi), „Zeszyty Literackie” 2001, nr 77, s. 130.

36. Giedroyc (Jerzy Giedroyc - Redaktor, Polityk, Człowiek), „Nowe Książki” 2002, nr 1, s. 44-45.

37. Na tropie myśliwego (Poznawanie Miłosza 2, część druga 1980-1998, red. A. Fiut), „Nowe Książki” 2002, nr 2, s. 42-43.

38. Podróżować czyli czytać (Wiesława Czapińska, Magiczne miejsca literackiej Europy), „Res Publica Nowa” 2002, nr 2, s. 93-94.

39. Biegnąc (Krystyna Miłobędzka, Imiesłowy), „Twórczość” 2002, nr 3, s. 108-109.

40. Who needs Gombrowicz? (Grymasy Gombrowicza. W kręgu problemów modernizmu, społeczno-kulturowej roli płci i tożsamości narodowej, red. E. Płoniowska-Ziarek, przeł. J. Margański), „Nowe Książki” 2002, nr 6, s. 42-43.

41. Samotny mamut (Simona Kossak, Saga Puszczy Białowieskiej), „Nowe Książki” 2002, nr 7-8, s. 12-13.

42. Tamte książki (Vladimir Nabokov, Wykłady o literaturze rosyjskiej) „Nowe Książki” 2002, nr 9, s. 45-47.

43. Religia sub specie semioticae (Boris Uspienski, Religia i semiotyka), „Nowe Książki” 2002, nr 10, s. 70.

44. Tomas Spidlik, Dusza rosyjska, „Nowe Książki” 2002, nr 11, s. 11.

45. Myśląc, wierząc, patrząc (Andrzej Turczyński, Święto ikony), „Nowe Książki” 2002, nr 12, s. 24.

46. Prorok na wolności (Aleksander Sołżenicyn, Wpadło ziarno między żarna), „Nowe Książki” 2003, nr 1, s. 43-44.

47. Camus i filozofia, (Waleria Szydłowska, Camus), „Nowe Książki” 2003, nr 3, s. 24-25.

48. „Trzymaj twego ducha w piekle...” (Paul Evdokimov, Gogol i Dostojewski, czyli zstąpienie do otchłani), „Nowe Książki” 2003, nr 4, s. 29-30.

49. Asceza erotyzmu (Włodzimierz Sołowjow, Sens miłości), „Znak” 2003, nr 10, s. 134-138.

50. Usprawiedliwienie człowieka (Mikołaj Bierdiajew, Sens twórczości; Sens historii), „Nowe Książki” 2003, nr 6, s. 9-10.

51. Achmatowa w południe (Anna Piwkowska, Achmatowa czyli kobieta), „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 31, s. 23.

52. Obrona Myszkina (Elżbieta Mikiciuk, <Chrystus w grobie> i rzeczywistość <Anastasis>. Rozważania nad Idiotą Fiodora Dostojewskiego), „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 48, s. 15.

53. Zapiski z białoruskiej skudzieli (Aleś Czobat, Ziemia św. Łukasza), „Nowe Książki” 2003, nr 12, s. 72-73.

54. Hieroglify wiary (Tadeusz Boruta, Szkoła patrzenia), „Nowe Książki” 2004, nr 1, s. 42.

55. „Jerzy Nowosielski jest malarzem” (Mieczysław Porębski, Nowosielski), „Znak” 2004, nr 4, s. 134-139.

56. Żona filozofa (Lidia Bierdiajew, Zawód: żona filozofa), „Nowe Książki” 2004, nr 9, s. 44.

57. Pomnik z papier-mâché (Joseph Pearce, Sołżenicyn - dusza na wygnaniu), „Nowe Książki” 2005, nr 1, s. 45-46.

58. Dostojewski Bierdiajewa (Mikołaj Bierdiajew, Światopogląd Dostojewskiego), „Nowe Książki” 2005, nr 5, s. 41-42.

59. Alfabet Iwaszkiewicza (Jarosław Iwaszkiewicz, Zapiski na marginesach), „Nowe Książki” 2005, nr 7, s. 42-43.

60. Rosja z góry i z dołu (Grzegorz Przebinda, Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wieku, Piekło z widokiem na niebo. Spotkania z Rosją 1999-2004), „Znak” 2005, nr 12, s.163-168.

61. „Wysocki ponad okoliczności” (Dawid Karpetian, Włodzimierz Wysocki – między słowem a sławą. Wspomnienia), „Nowe Książki” 2005, nr 11.

62. Bóg i diabeł Andrzeja Turczyńskiego (Andrzej Turczyński, Pisarz, Bóg i diabeł), „Nowe Książki” 2006, nr 1, s. 42-43.

63.  Tragedia wielkiego cara (Edward Radziński, Aleksander II. Ostatni wieki car), „Nowe Książki” 2006, nr 2, s. 12-13.

64. Głosy starych poetów (Tomasz Wójcik, Późna twórczość wielkich poetów. Dramat formy), „Nowe Książki” 2006, nr 8.

65. Co się dzieje z Wilkiem (Mariusz Wilk, Wołoka; Dom nad Oniego), „Nowe Książki” 2006, nr 10, s. 37-39.

66. Biografia w listach (Aleksander Wat, Korespondencja, t. 1-2), „Nowe Książki” 2006, nr 11, s. 37-39.

67. Drugie narodziny (A. Beevor, L. Winogradowa, Wasilij Grossman na szlaku bojowym Armii Czerwonej 1941-1945), „Nowe Książki” 2006, nr 12, s. 14-15.

68. „Dziwna miłość do końca życia, a nawet jakiś czas potem” (Z. Herbert, Cz. Miłosz, Korespondencja), „Nowe Książki” 2007, nr 1, s. 45-46.

69. Przystań Stawisko? (W. Kępiński, Sześćdziesiąty pierwszy), „Nowe Książki” 2007, nr 2, s. 40.

70. Mazowiecki pejzaż z kopułami (H. Sienkiewicz, Cerkwie w krainie kościołów), „Nowe Książki” 2007, nr 3, s. 16.

71. Cesarzowi, cesarskie (S. Wołkow, Szostakowicz i Stalin), „Nowe Książki” 2007, nr 4.

72. Wspomnienie ery drewnianej (A. Gaweł, Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie), „Nowe Książki” 2007, nr 4.

73. Bukiet wczorajszych róż (K. Węglicka, Białoruskie ścieżki), „Nowe Książki” 2007, nr 5.

74. Rachmaninow i o Rachmaninowie (Sergiusz Rachmaninow w literaturze, oprac. J. Gębski), „Nowe Książki” 2007, nr 7.

75. W zwierciadle Conrada (Z. Najder, Życie Josepha Conrada Korzeniowskiego, Polskie zaplecze Josepha Conrada Korzeniowskiego), „Nowe Książki” 2007, nr 8, s. 8-9.

76. „Jakiż artysta…” (M. Grydzewski, J. Lechoń, Listy 1923-1956; Wspomnienia o Janie Lechoniu), „Nowe Książki” 2007, nr 9, s. 41-42.

77. Skazani na imperium (A. Nowak, Historie politycznych tradycji), „Nowe Książki” 2007, nr 6.

78. Prywatna historia strachu (O. Figes, Szepty), „Nowe Książki” 2008, nr 8.

79. (Aleksander W Lipatow Rosja dzisiejsza. Między przeszłością a teraźniejszością), „Nowe Książki” 2008, nr 8.

80. Opus magnum Iwaszkiewicza (J. Iwaszkiewicz, Dzienniki 1911-1955) , „Zeszyty Literackie” 2008, nr 102.

81. Młodość, miłość i Rosja (W. i R. Śliwowscy, Rosja, nasza miłość), „Nowe Książki” 2008, nr 12.

82. Charlie Chaplin i opium życia (H. Faryna-Paszkiewicz, Opium życia: niezwykła historia Marii Morskiej, muzy skamandrytów), „Nowe Książki” 2009, nr 1, s. 46-47.

83. Dwie podróże na Wschód (H. Paprocki, Prawosławie w Polsce; A. Radziukiewicz, Na wschód od Zachodu), „Nowe Książki” 2009, nr 2, s. 20-21.

84. Dionizos w nieskończoność (T. Cyz, Powroty Dionizosa), „Nowe Książki” 2009, nr 8.

85. Artyści wędrowni (R. Pipes, Rosyjscy malarze pieriedwiżnicy), „Nowe Książki” 2009, nr 9, s. 30-31.

86. Wołanie z Wilna (M. Zdziechowski, Od Petersburga do Leningrada), „Tygodnik Powszechny. Książki w Tygodniku” 2009, nr 49, s. 15.

87. Druga księga (O. Watowa, Czesław Miłosz, Listy o tym, co najważniejsze), „Nowe Książki” 2010, nr 1, s. 40.

88. Jarosław Iwaszkiewicz i Ukraina (Jarosław Iwaszkiewicz i Ukraina, oprac. R. Papieski), „Zeszyty Literackie” 2011, nr 2, s. 195-198.

89. Bunin „O Czechowie” (Iwan Bunin, O Czechowie), „Dwutygodnik” 2011, nr 71.

90. „Tęcze nad przepaściami” (Czesław Miłosz, Jarosław Iwaszkiewicz, Portret podwójny), „Nowe Książki” 2012, nr 2.

91. „Księga Uciechy i Pożytku” (Robert Jarocki, Z albumu Romana Jasińskiego), „Nowe Książki” 2012, nr 3.

92. Andrzejewski, Miłosz Listy 1944-1981 (Czesław Miłosz, Jerzy Andrzejewski, Listy 1944-1980), „Dwutygodnik” 2012, nr 80.

93. Próba  życia (Georges Nivat, Fenomen Sołżenicyna), „Nowe Książki” 2012, nr 5.

94. Sobory – polskie zabytki (Kirył Sokół, Aleksander Sosna, Cerkwie w centralnej Polsce 1815-1915; Paweł Przeciszewski, Warszawa. Prawosławne i rosyjskie dziedzictwo), „Nowe Książki” 2012, nr 8, s. 38-39. 

95. Tak jak w kinie (Jarosław Iwaszkiewicz, Andrzej Wajda, Korespondencja), "Zeszyty Literackie" 2014, nr 2(126), s. 218-220.

96. Tragedia małżeńska Iwaszkiewiczów (Anna i Jarosław Iwaszkieiwczowie, Listy 1932-1939), "Twórczość" 2015, nr 2, s. 109-113.

  

 Inne publikacje edytorskie

 1. Korespondencja Jarosława Iwaszkiewicza i Mieczysława Jastruna, podał do druku i przypisami opatrzył Radosław Romaniuk, „Twórczość” 2002, nr 2, s. 95-128.
 2. „Nie gardź nami, emigracjo”. Listy K. A. Jeleńskiego i J. Iwaszkiewicza, „Gazeta Wyborcza” 10 I 2009.
 3. List Jarosława Iwaszkiewicza do Marii z Szembków Mycielskiej, „Kamerton” 2009, nr 52; „Barbizon Wiśniowski” 2009, nr 1-3, s. 4.
 4. List Marii z Szembeków Mycielskiej do Jarosława Iwaszkiewicza, „Kamerton” 2009, nr 53, s. 38; „Barbizon Wiśniowski” 2009, nr 1-3, s. 5.
 5. Jarosław Iwaszkiewicz, Sycylia, „Zeszyty Literackie” 2009, nr 3.
 6. Konstanty A. Jeleński, Listy do Marii Iwaszkiewicz, „Zeszyty Literackie” 2009, nr 4, s. 68-74.
 7. Jarosław Iwaszkiewicz, Listy do córek (1-2), „Twórczość” 2009, nr 10-11, s. 87-104; 71-103.
 8. Jarosław Iwaszkiewicz, Chopiniana, „Zeszyty Literackie” 2010, nr 1, s. 29-44
 9. Zygmunt Mycielski, Listy do Jarosława Iwaszkiewicza, „Zeszyty Literackie” 2010, nr 2, s. 154-167.
 10. Zygmunt Mycielski, Listy do Jarosława Iwaszkiewicza, „Kamerton” 2010, nr 54, s. 12-48.
 11. Zygmunt Mycielski, Listy do Jarosława Iwaszkiewicza, "Zeszyty Literackie" 2011, nr 1, s. 88-97.
 12. Zygmunt Mycielski, Listy do Jarosława Iwaszkiewicza, „Twórczość” 2012, nr 2, s. 73-90.
 13. Zygmunt Mycielski, Listy do Jarosława Iwaszkiewicza, "Kamerton" 2012, nr 56, s. 18-37.
 14. Zygmunt Mycielski, Listy do Jarosława Iwaszkiewicza, "Kamerton" 2014, nr 58, s. 9-27.

 

Inne publikacje

 1. Krynki i świat. Z Sokratem Janowiczem rozmawiają Andrzej Bernat i Radosław Romaniuk, „Nowe Książki” 9/2001, s. 4-8. Przedruk: „Nowaja Polsza” 5/2002, s. 53-57.
 2. Sokrat Janowicz, „Nowe Książki” 9/2001, IV str. okładki.
 3. Mieszkanie z widokiem na świątynię. Z Henrykiem Paprockim rozmawia Radosław Romaniuk, „Nowe Książki” 6/2003, s. 4-7.
 4. Henryk Paprocki, „Nowe Książki” 6/2003, IV str. okładki.
 5. Chrześcijaństwo nowych początków. Z ks. Wacławem Hryniewiczem OMI rozmawia Radosław Romaniuk, „Nowe Książki” 4/2004, s. 4-8.
 6. Wacław Hryniewicz OMI, „Nowe Książki” 4/2004, IV str. okładki.
 7. O Sycylii Jarosława Iwaszkiewicza, „Zeszyty Literackie” 2009, nr 3.
 8. [Picasso, Dali, Goya - Tauromachia], "Zeszyty Literackie" 2014, nr. 4, s. 187-189.