Podcast

Noc to pora innego czytania i rozmawiania o literaturze. Odwróconego od dziennych bodźców, zwróconego w stronę tekstu i własnego wnętrza. To pora przypomnień, łączenia teraźniejszości z przeszłością, refleksji nad pełnią lekturowego i życiowego doświadczenia. Moment zapomnienia o hierarchiach. Czas rozmyślań pozbawionych niekiedy dziennych skrupułów. Aktualnych nie tylko nocą.

Życzę miłego odsłuchu i serdecznie zachęcam do wspierania "Pełni Literatury" w serwisie Patronite:

Pełnia Literatury. Nocny podcast literacki - Patronite.plOdcinek #64

O świętowaniu jako przestrzeni wdzięczności i skargi.

 

Odcinek #63

O nieznanym sposobie myślenia i bliskim człowieku jako „radykalnej tajemnicy”.

 

Odcinek #62

O powtarzalności, tryumfie życia i umiejętności zapominania. O przywilejach jednej czwartej i życiu w sprzeczności.


Odcinek #61

O dawaniu życia i traceniu życia. O tożsamości stwarzanej przez innych ludzi i błogosławieństwie, które okazuje się błogosławieństwem uwagi.

 

Odcinek #60

O tym, jak bić się i nie bić oraz przemianie życia w poezję.

 

Odcinek #59

 

 

O poezji-instancji ostatecznej oraz argumentach obrony i oskarżenia świata. O prośbie, przeprosinach, pożegnaniu, którymi potrafi być wyznanie „Kocham Cię”.

 

Odcinek #58

 

 

O języku świadectwa, granicach literatury i przekraczaniu granic. O wojnie, która
przychodzi do miasta i do nas – i co wtedy.

 

Odcinek #57

O słuchaniu (również samego siebie), utracie drogi i o tym, co można zobaczyć w ciemności. 


Odcinek #56

O świecie z perspektywy Beskidu Niskiego, duchach i „powszedniej męce zwykłych ludzi”. O „czułym narratorze” i o tym, że dzisiaj pada, pojutrze przestanie.

 

Odcinek #55

O chwilach, które chcą być wnioskiem z życia i poezji, która ma ambicje.

 

Odcinek #54

O ciekawości i pragnieniach, które wiążą ze światem. O zachwycie i melancholii jako jednej kategorii estetycznej. O tym, jak oko siedemset lat temu obserwowało samo siebie i co widziało.  

 

Odcinek #53

O zalotności, mądrości i strategii wyboru jednaj kosztem drugiej. O języku miłości i jego demistyfikacji. O fatalizmie, narcyzie, sobowtórze i skoszonej łące.

 

Odcinek #52

O całości, wspólnocie wygranych i odlatywaniu w chmury.

 

Odcinek #51

O czytaniu książki rozłożonej na ziemi i słowach, które nie ranią, lecz chronią, ogrzewają, radują, choćby na chwilę.


Odcinek #50

O słowie, które w samotności bywa wszystkim.  O dzieleniu się nim, nie łzą i poszukiwaniu formy dla późnej poezji. O rozmowach z sobą samą, „imaginacyjnym kochankiem”, starej poetce piszącej list. 

 

Odcinek #49

O duchu, materii i zachwycie niebacznym na ból. O dwóch „Ty” z wierszy poetyki.

 

Odcinek #48

O pochwale ukrytej w geście picia herbaty i włączeniu w przemiany natury.

 

 

Odcinek #47

O świecie kochanym z wzajemnością i literaturze jako wyrazie tej miłości.


Specjalny Patronite (#13)

O sztuce powstającej między dwiema tragediami i Szymborskiej we Włoszech. O daremności uczuć i daremności trudu. O nowej wodnej poezji enumeracyjnej i odpowiedzialności wszystkich za wszystkich. 

 

Odcinek #46

O wojnie, która się skończyła, ale nie minęła. O Polsce, świecie ojca, czyli ojczyźnie. O pamięci bliskich, własnej i zbiorowej postpamięci. O rzece dzieciństwa, rzece przodków i ludziach, co nad nią żyli i umierali, zwłaszcza umierali.

 

Odcinek #45

O tym, czym jest prawdziwy „mak prozy”. O rewersie „Trylogii” i narodowej epopei.

 

Odcinek #44

O wierszach pełnych życia, które są zamiast życia. O grochowiakowej odmianie poezji zen i męstwie odniesienia przeczytanej księgi do księgozbioru.

 

Odcinek #43

O destrukcji mitu „szlacheckiego gniazda”. O dwóch postawach
mieszkańców Suchodołów oraz wynikających z nich konsekwencjach. O rosyjskich Suchodołach
i ukraińskich Soszkach. O tym, co być musi i co być nie musi.


Odcinek #42

O ucieczkach ze świata ojca i świecie matki. O sensie i pasji twórczości. O traceniu i znajdowaniu.

 

 

Odcinek #41

O prawdzie, zmyśleniu i sile literatury. O dwuznaczności pisarskiej kondycji.

 

Odcinek #40

O wezwaniu, hojności i aktywnym stosunku do świata. O poezji jako formie poznania. O słuchaniu głosów w ciemności.

 

 

Odcinek #39

O „sekretach niegdysiejszych namiętności i omyłek pewnego martwego zbutwiałego kobiecego ciała” – oraz podobnych mu męskich ciał.

 

 

 

Odcinek #38

O radości pod którą kryje się rozpacz, a pod rozpaczą – radość.

 

Odcinek #37

O tym, czego nie można powiedzieć i próbie uleczenia, usprawiedliwienia

 

Odcinek #36

O próbie ratowania duszy i przedstawieniach intelektualnej komiwojażerki. O elicie i wykluczonych, których łączy pełnia istnienia, a dzieli zbrodnia. O nieoczekiwanej teofanii.

 

Odcinek #35

O późnych przygodach umysłu i wrażliwości. O lęku przed posthumanistyczną rzeczywistością i trosce o świat zastępującej troskę o siebie. O pozycji i znaczeniu słowa „wystarczy”.

 

Odcinek #34

O ruchliwej duszy cesarza, racjonalnej utopii, boskiej naturze rzeczy. O arcydziele szczęścia, Antinousie i otwartych oczach.

 

Odcinek #33

O monologach toczonych w samotności i późnym autoportrecie z czasem.

 

Odcinek #32

O historiach przede wszystkim o miłości i stracie, doprawionych fantastycznymi szczegółami. 

 

Odcinek #31

O świąteczności, pracy, świecie u progu pożegnania i elementach, które chce się utrwalić.

 

Odcinek #30

O przemianie świata w dyskurs i odbiciu rzucanym przez historię na ekran indywidualnego życia. O tym, że było ono szczęśliwe, choć mogło być inne. O pokoleniowej transmisji.

 

Odcinek #29

O polemice Różewicza z Miłoszem. O formach bycia poetą, świetle rozumu i wiedzy odczutej w sercu. O epifanii, rozpoznaniu i ucieczce od prawdy.

 

Odcinek #28

O aniołach, ich naturze, sposobie istnienia i przesłaniu, jakie niosą. O poezji w służbie aniołów.

 

Odcinek #27

O tym, co tkwi w szczegółach.

 

Odcinek #26

O tajemnicy wkraczającej w codzienność i o tym, co dzieje się, kiedy widzimy więcej niż rozumiemy.


Odcinek #25

O obronie uczuć, które nas dotykają. O trenach i o tym, jak potrafią zmienić się w pean. O domu, sztuce i wizji spotkania.

Odcinek #24

O rewolucji, która musi nastąpić. O bliskości nieoczekiwanej i kochankach, których „dzieli miłość”. O szukaniu i odnajdowaniu siły.

Odcinek #23

O skutkach ekstazy w jakiej się żyło, „małpiarstwie” kultury i kilku innych sprawach.

Odcinek #22

O kontemplacji słowa „jest” i o tym, co się wówczas odkrywa.

 

Odcinek #21

O pieśni dziękczynnej Starego Poety. O wszechobecnych bogach i afirmacji świata. O nadziei, że coś się czasami w życiu zdarza. 

Odcinek #20

O czym mówimy, mówiąc o naszych dzieciach. O hymnie na cześć życia, pisanym w cieniu żałoby i śmierci. 

Odcinek #19

O urodzinowym spojrzeniu w niebo. O tym, co się stało na ziemi. O porządku gwiazd i ludzkiego życia. O tym, kto jest naprawdę szczęśliwy. 

 

 

Odcinek #18

O kopernikańskim przewrocie w hierarchii ważności. O rzeczach jako gwiazdach naszego życia. O wierszu, który jest wewnętrznym ćwiczeniem.

Odcinek #17

O własnym ocaleniu, cudzym nieocaleniu i tym, co może literatura.

 

Odcinek #16

O tym, czym jest „dzienność” i „wiosenność”. O wyprawie w głąb siebie, języka, wiersza. O odnalezieniu ich w głębi lasu. O wiedzy radosnej.

Odcinek #15

O poetce napiętnowanej nazwiskiem „szczęście”. O lęku przed szczęściem i świecie jako „maszynie do wyrządzania krzywdy”. O rzeczywistości widzianej z perspektywy cmentarza Ararat.

 

Odcinek #14

O świecie, który „zamiera w oczekiwaniu cudów”. O szukaniu słów nieistniejącej modlitwy. O poezji, która ma „zmienić rozumienie natury boskości”. O jej wpisach w sieci.

 

Odcinek #13

O poezji konfrontującej z lękami i poecie, który jest upiorem. O tym, o czym gada wiersz-trup i co takiego zapowiada.

Odcinek #12

O słońcu, ziemi i przemijaniu. O „niesłownej jasności” ukrytej w słowach. O tym, jakie życzenie poety udało się wypełnić. 

 

Odcinek #11

O fatum, które sprawia, że szklanka staje się prawie pusta. O radości życia i oddychania.

 

Odcinek #10

O dniu pomiędzy bytem i nicością. O unicestwianiu siebie i ponownych narodzinach. O figurach nowej rzeczywistości. O czasie, z czasem i na czasie.

 

Odcinek #9

O tym, czy literatura może obronić świat i uratować jego piękno. O próbie, by na chwilę, w poezji, stać się dzieckiem, patrzącym naiwnie na siebie i wokół siebie. O tym, co wtedy widzimy. O świecie, jaki jest naprawdę.

 

Odcinek #8

O mężczyźnie „tak pięknym, kiedy kłamał, a kłamał zawsze”. O śmierci Jerzego i miłości Jarosława. O poezji, która próbuje towarzyszyć przemijaniu. 

Odcinek #7

O poezji somatycznej. O próbie zobaczenia siebie. O zewnętrznym i wewnętrznym. O przekroczeniu ciała, powrocie do ciała, odcinaniu od ciała. O tym, jakie były ostatnie słowa jej ostatniego wiersza.

 

Odcinek #6

O poezji jako „instancji ostatecznej”. O tym, jakie byłoby jedyne słowo Juliana Przybosia. O sile patrzenia i o tym, jakie inspiruje ono wiersze i wnioski.

 

Odcinek #5

O poecie szczęśliwym, Dionizosie i Orfeuszu. Odkrywaniu piękna i walce z „wszechpotęgą zła”. O przegranych i wygranych w tym odkrywaniu i tej walce.

Odcinek #4

O tym, że wszystko jest poezja i życiu, które wciela to przekonanie. O potrzebie czułości świata i wieczornych atakach niechęci. O trzech kartkach Stachury..

Odcinek #3

O obronie świata przed poetą i próbie sprowadzenia go na dobrą drogę. O rozkopywaniu dołów w małych miasteczkach. O tym, jakie można jeszcze pisać wiersze. 


Odcinek #2

O poszukiwaniu pełni znaczeń jednego wiersza Norwida. O co najmniej dwóch wspaniałych metaforach. O historycznej ironii i egzystencjalnym pesymizmie. O tym, czy liryk powstańczy może być wierszem o depresji – i odwrotnie.

Odcinek #1

O narodzinach, ślimakach, słońcu i głębokim cieniu. Życiu tu i teraz. Jesieni, zimie, wiośnie, a potem lecie. O rodzinie nieszczęśliwej na swój sposób, która możliwe, że przeżywa właśnie najlepsze wspólne chwile. Ocalającym i destrukcyjnym wymiarze pisania.


Odcinek #0

Czym jest „Pełnia Literatury”? Refleksją nad lekturą jako elementem pełni ludzkiego doświadczenia i poszukiwaniem tego, co ważne w twórczości jednego pisarza, w jednym utworze, czasem w jednej frazie czy metaforze. Z wiarą, że mogą one kryć doświadczenie „pełni literatury”. Zapraszam do słuchania – nie koniecznie nocą.

Na okładce podcastu wykorzystano pracę © Aleksandra Ćmachowska.


Realizacja dźwięku i montaż: Filip Wolski.

Odcinki 1-5 zostały zrealizowane w ramach Programu “Mobilni w Kulturze 2021" prowadzonego przez Fundację Inna Przestrzeń, organizowanego i finansowanego przez Urząd m. st. Warszawy.