Podcast

Noc to pora innego czytania i rozmawiania o literaturze. Odwróconego od codziennych bodźców, zwróconego w stronę tekstu i własnego wnętrza. To pora przypomnień, łączenia teraźniejszości z przeszłością, refleksji nad pełnią lekturowego i życiowego doświadczenia. Moment zapomnienia o hierarchiach. Czas rozmyślań pozbawionych niekiedy dziennych skrupułów. Aktualnych nie tylko nocą.

Odcinek #10

O dniu pomiędzy bytem i nicością. O unicestwianiu siebie i ponownych narodzinach. O figurach nowej rzeczywistości. O czasie, z czasem i na czasie.

Odcinek #9

O tym, czy literatura może obronić świat i uratować jego piękno. O próbie, by na chwilę, w poezji, stać się dzieckiem, patrzącym naiwnie na siebie i wokół siebie. O tym, co wtedy widzimy. O świecie, jaki jest naprawdę.

Odcinek #8

O mężczyźnie „tak pięknym, kiedy kłamał, a kłamał zawsze”. O śmierci Jerzego i miłości Jarosława. O poezji, która próbuje towarzyszyć przemijaniu. 

Odcinek #7

O poezji somatycznej. O próbie zobaczenia siebie. O zewnętrznym i wewnętrznym. O przekroczeniu ciała, powrocie do ciała, odcinaniu od ciała. O tym, jakie były ostatnie słowa jej ostatniego wiersza.

Odcinek #6

O poezji jako „instancji ostatecznej”. O tym, jakie byłoby jedyne słowo Juliana Przybosia. O sile patrzenia i o tym, jakie inspiruje ono wiersze i wnioski.

 

Odcinek #5

O poecie szczęśliwym, Dionizosie i Orfeuszu. Odkrywaniu piękna i walce z „wszechpotęgą zła”. O przegranych i wygranych w tym odkrywaniu i tej walce.

Odcinek #4

O tym, że wszystko jest poezja i życiu, które wciela to przekonanie. O potrzebie czułości świata i wieczornych atakach niechęci. O trzech kartkach Stachury.

.

Odcinek #3

O obronie świata przed poetą i próbie sprowadzenia go na dobrą drogę. O rozkopywaniu dołów w małych miasteczkach. O tym, jakie można jeszcze pisać wiersze. 


Odcinek #2

O poszukiwaniu pełni znaczeń jednego wiersza Norwida. O co najmniej dwóch wspaniałych metaforach. O historycznej ironii i egzystencjalnym pesymizmie. O tym, czy liryk powstańczy może być wierszem o depresji – i odwrotnie.

Odcinek #1

O narodzinach, ślimakach, słońcu i głębokim cieniu. Życiu tu i teraz. Jesieni, zimie, wiośnie, a potem lecie. O rodzinie nieszczęśliwej na swój sposób, która możliwe, że przeżywa właśnie najlepsze wspólne chwile. Ocalającym i destrukcyjnym wymiarze pisania.

Odcinek #0

Czym jest „Pełnia Literatury”? Refleksją nad lekturą jako elementem pełni ludzkiego doświadczenia i poszukiwaniem tego, co ważne w twórczości jednego pisarza, w jednym utworze, czasem w jednej frazie czy metaforze. Z wiarą, że mogą one kryć doświadczenie „pełni literatury”. Zapraszam do słuchania – nie koniecznie nocą.

Na okładce podcastu wykorzystano pracę © Aleksandra Ćmachowska.


Realizacja dźwięku i montaż: Filip Wolski.


Odcinki 1-5 zostały zrealizowane w ramach Programu “Mobilni w Kulturze 2021" prowadzonego przez Fundację Inna Przestrzeń, organizowanego i finansowanego przez Urząd m. st. Warszawy.