Bibliografia

Książki autorskie

Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza, t. 2, Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 2018, ss. 758.

Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza, t. 1, Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 2012, ss. 619.

One. Kobiety które kochały pisarzy, Oficyna Wydawnicza Wilk&Król, Warszawa 2014, ss. 302.

Talent do życia. O Marii Kasprowiczowej, Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza, przedm. Roman Loth, Zakopane 2008, ss. 95.

One. Nadieżda Mandelsztam, Anna Iwaszkiewiczowa, Zofia Tołstojowa, Maria Kasprowiczowa, Wydawnictwo Książkowe „Twój Styl”. Warszawa 2005, ss. 314.

Dramat religijny Tołstoja, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2004, ss. 215.

Książki opracowane

J. Iwaszkiewicz, Wybór poezji, wstęp i przypisy R. Romaniuk, Biblioteka Narodowa, Wydawnictwo Ossolineum,  BN, Seria I Nr 339, Wrocław 2021, ss. 805.

J. Iwaszkiewicz, Droga, Proza i poezja, wstęp i wybór R. Romaniuk, Wydawnictwo „Iskry” 2020, ss. 1117.

J. Iwaszkiewicz, Rachunki włóczęgi. Felietony i szkice podróżnicze, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2016, ss.150.

J. Iwaszkiewicz, Struny ziemi. Przekłady poetyckie, wybór i komentarz R. Romaniuk, Warszawa 2015, ss. 273.

J. Iwaszkiewicz, Dzienniki 1964-1980, oprac. A. i R. Papiescy, R. Romaniuk, Warszawa 2011, ss. 676.

Cz. Miłosz, K. A. Jeleński, Korespondencja, Fundacja Zeszytów Literackich, red. Barbara Toruńczyk, oprac. R. Romaniuk, Warszawa 2011, ss. 476.

J. Iwaszkiewicz, Dziedzictwo Chopina i szkice muzyczne, wybór, opracowanie tekstu i posłowie R. Romaniuk, PIW, Warszawa 2010, ss. 418.

J. Iwaszkiewicz, Dzienniki 1956-1963, oprac. A. i R. Papiescy, R. Romaniuk, Warszawa 2010, ss. 660.

J. Iwaszkiewicz, Listy do córek, oprac. A. i R. Romaniukowie, PIW, Warszawa 2009, ss. 549.

J. Iwaszkiewicz, T. Jeleńska, K. A. Jeleński, Korespondencja, oprac. i przypisy R. Romaniuk, Biblioteka „Więzi”, Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską Warszawa 2008, ss. 355.

Artykuły w książkach

Wstęp w: J. Iwaszkiewicz, Wybór poezji, Biblioteka Narodowa, Wydawnictwo Ossolineum, BN, Seria I Nr 339, ss. CLXXXVI.

Rosy niebieskie i kropla diabelstwa, w: Książka programowa inscenizacji Matki Joanny od Aniołów, reż. Wojciech Faruga, Teatr Narodowy w Warszawie, 2020, s. 9-19.

Pojechać do Wilka, w: J. Iwaszkiewicz, Droga. Proza i wiersze, Wybór i przedmowa Radosław Romaniuk, Warszawa 2020, s. 7-49.

„Ludzie na tratwie”. O korespondencji Zygmunta Mycielskiego i Jarosława Iwaszkiewicza (1945-1955), w: Człowiek, myśl, muzyka : wokół postaci i twórczości Zygmunta Mycielskiego, red. Beata Bolesławska-Lewandowska, Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Grzegorz Oliwa, Rzeszów 2019.

Dywan Iwaszkiewicza. Radosław Romaniuk w rozmowie z Anetą Jabłońską oraz Mariuszem Korycińskim, w: Rozmawiamy we wszystkich kierunkach, red. Mariusz Koryciński, Karolina Mendak, Kamila Sokołowska, Warszawa 2018, s. 61-78.

Cette nuit de printemps qui ressamble à mort, w: J. Iwaszkiewicz, L’Amour cosaque, trad. Barbara Żurowska, Paris 2018, s. 11-15.

Deux poems sur Akhmatova, w: Anna Alhmatova et la poesie europeenne, red. Tatiana Victoroff, Nouvelle poétique compentiste vol. 36, Bruxelles 2016, s. 407-408.

W stronie Sokrata. Na marginesie prozy i eseistyki Sokrata Janowicza, w: Sokrat Janowicz – pisarz trans graniczny. Studia, wspomnienia, materiały, pod red. Grażyny Charytoniuk-Michej, Katarzyny Sawickiej-Mierzyńskiej, Danuty Zawadzkiej, Białystok 2014, s. 319-325.

Dlaczego Iwaszkiewicz, w: Spotkać Iwaszkiewicza. Nie-biografia, red. Anna Król, Warszawa 2014, s. 99-104.

Literacki kod kultury rosyjskiej w opowiadaniu Czwarta symfonia Jarosława Iwaszkiewicza, w: Studia Rossica, t. XXI, „Polska – Rosja: dialog kultur”, red. Alicja Wołodźko-Butkiewicz, Warszawa 2012.

Pisarz i jego muzyka, w: J. Iwaszkiewicz, Dziedzictwo Chopina i szkice muzyczne, wybór, opracowanie tekstu i posłowie R. Romaniuk, PIW, Warszawa 2010.

Jarosława Iwaszkiewicza powroty do Kijowa. „Różnica” jako kategoria opisu miasta, w: Obrazy stolic europejskich w piśmiennictwie polskim, red. A. Tyszka, Łódź 2010.

„Pod Pikadorem” Warszawskie początki Jarosława Iwaszkiewicza, w: Zostanie po mnie… Materiały z międzynarodowej sesji literackiej poświęconej twórczości Jarosława Iwaszkiewicza w 90. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę i w 90. rocznicę osiedlenia się pisarza w Warszawie, red. J. Termer i P. Nyczaj, Warszawa 2009, s. 9-22.

Bolesław Iwaszkiewicz w Powstaniu Styczniowym. Studium rodzinnej legendy, w: Polacy na ziemi kirowogradzkiej, red. A. Bobkiewicz, A. Polaczok, Kirowograd 2006, s. 87-95.

Święty Wieniczka. O Moskwie-Pietuszki Wieniedikta Jerofiejewa, w: Czytane na nowo. Polska obca a współczesne orientacje w badaniach literackich, red. M. Dąbrowski i M. Kliszcz, Warszawa 2006, s. 102-126.

Eschatologiczne napięcie między podmiotem a światem natury w poezji Jarosława Iwaszkiewicza, w: Podmiot i tekst w literaturze XX wieku. Warsztaty interpretacyjne, pod red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Warszawa 2006, s. 98-109.

Europa jako duchowa forma życia. Refleksje nad Podróżami do Włoch Jarosława Iwaszkiewicza, w: Idee Europy w kulturze XX wieku, pod red. A. Kramkowskiej, E. Nofikow, A. Tadaj, Białystok 2005, s. 79-85.

Poezja rosyjska po 1917 roku, w: Historia Literatury Światowej, t. VII, XX wiek – poezja, Wydawnictwo „Pinnex”, Kraków 2005, s. 213-276.

Akmeizm, w: Historia Literatury Światowej, t. VII, XX wiek – poezja, Kraków 2005, s. 5-16.

Futuryzm, w: Historia Literatury Światowej, t. VII, XX wiek – poezja, Wydawnictwo „Pinnex”, Kraków 2005, s. 17-58.

Egzystencja i interpretacja. Szkic o Sławie i chwale Jarosława Iwaszkiewicza, w: Czytane na nowo. Polska proza XX wieku a współczesne orientacje w badaniach literackich, red. H. Gosk, M. Dąbrowski, Warszawa 2004, s. 33-54.

Antropologia Tołstoja i Gombrowicza, w: Problemy współczesnej komparatystyki, red. H. Chałacińska-Wiertelak, W. Wasyłenko, Poznań 2003, s. 137-154.

Metafory historii w Sławie i chwale Jarosława Iwaszkiewicza, w: Historia niechciana, historie obecne. Szkice o literaturze XX wieku, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Warszawa 2003, s. 167-180.
Chrystus Różewicza, w: Historia niechciana, historie obecne. Szkice o literaturze XX wieku, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Warszawa 2003, s. 181-198.

Filozofia ósmego dnia. Eschatologiczne chrześcijaństwo Mikołaja Bierdiajewa, w: Wokół Leontiewa i Bierdiajewa, Almanach myśli rosyjskiej, pod. red. J. Dobieszewskiego, Warszawa 2001, s. 106-117.

Paszport antychrysta. Lew Tołstoj i Włodzimierz Sołowjow, w: Wokół Tołstoja i Dostojewskiego. Almanach myśli rosyjskiej, pod red. J. Dobieszewskiego, Warszawa 2000, s. 9 -34.

Artykuły w czasopismach

Niedyskrecje pocztowe. Anioł, „Twórczość” 2024, nr 1, s. 157-159.

Po co poezja każe zatrzymać się lub biec, „Więź” 2023, nr 3, s. 171-180.

Niedyskrecje pocztowe. Tajemnice artystów, „Twórczość” 2023, nr 2, s. 141-145.

Niedyskrecje pocztowe. Pożegnanie Tołstoja, „Twórczość” 2022, nr 10, s. 152-154.

Człowiek z dołu. O „zstępującej” antropologii Różewicza, „Kwartalnik Artytstyczny Bliza” 2021, nr 3, s. 71-81

Kret w ogrodzie ziemi. O Tadeuszu Różewiczu, poecie, „Więź” 2021, nr 3(685), s. 195-201.

Karol Szymanowski jako bohater utworów Jarosława Iwaszkiewicza, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2020, s. 210-225.

Odkrywanie Iwaszkiewicza, „Teksty Drugie” 2019, nr 1, s. 283-286.

Biografia i „stopnie prawd”, „Dekada Krakowska” 2018, nr 2-3(36-37), s. 12-14.

Hotel Minerva. [Z biografii Jarosława Iwaszkiewicza], „Zeszyty Literackie” 2017, nr 4, s. 160-173.

Wielopolski. [Z biografii Jarosława Iwaszkiewicza], „Twórczość” 2016, nr 2.

Ogrodnik. [Z biografii Jarosława Iwaszkiewicza], Kwartalnik Artystyczny „Bliza” 2014, nr 4, s. 185-191.

Dwa wiersze [Iwaszkiewicza] o Achmatowej, „Zeszyty Literackie” 2014, nr 3, s. 158-161.

W stronie Sokrata. Na marginesie prozy i eseistyki Sokrata Janowicza, Kwartalnik Artystyczny „Bliza” 2014, nr 2(19), s. 57-63.

Jarosław Iwaszkiewicz między Wenecją a Petersburgiem, „Poezja Dzisiaj” 2012, nr 5, s. 77-87.

Dziecięcy portret artysty [Z biografii Jarosława Iwaszkiewicza], „Twórczość” 2012, nr 2, s. 55-69.

Evviva l’arte [Z biografii Jarosława Iwaszkiewicza], „Twórczość” 2011, nr 2, s. 66-93.

„Ludzie na tratwie”. O korespondencji Zygmunta Mycielskiego z Jarosławem Iwaszkiewiczem, „Kamerton” 2010, nr 53, s. 106-113.

Dom w Kopenhadze [Z biografii Jarosława Iwaszkiewicza], „Twórczość” 2010, nr 2, s. 36-56.

Lotne piaski [Z biografii Jarosława Iwaszkiewicza], „Twórczość” 2009, nr 2, s. 60-76.

„Pod Pikadorem” [Z biografii Jarosława Iwaszkiewicza], „Stolica” 2008, nr 9.

Problem „prawdy” w literaturze XX wieku (subiektywny zarys zagadnienia), „Tekstualia” 2005/2006, nr 3, s. 161-166.

Kłopotliwy Tołstoj (odpowiedź Januszowi Dobieszewskiemu), „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2005, nr 1-2, s. 251-259.

„Niech nie kładą mnie do dołu…”. Eschatologiczny wymiar natury w późnych wierszach Jarosława Iwaszkiewicza, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2005, nr 2-3(12-13), s. 137-172.

Chrystus Różewicza, „Znak” 2003, nr 3, s. 81-97.

„Tołstojem jestem, Tołstojem być muszę”. O antropologii Tołstoja i Gombrowicza, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, 2002, nr 1, s. 119-138.

Dramat dobrego życia. Chrześcijaństwo według Lwa Tołstoja, „Znak” 1999, nr 2, s. 96-109; 1999, nr 3, s. 114-126.

Artykuły online

Czego nie wiemy, wiez.pl 30 V 2022.

Czego nie wiemy – Więź (wiez.pl)

Tołstoj po 24 lutego 2022 roku, wiez.pl, 11 IV 2022. 

Co zrobiłby Tołstoj po 24 lutego 2022 roku? – Więź (wiez.pl)

Przekłady

Włodzimierz Sołowjow, Sens miłości, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2002, nr 2, s. 57-88.

Lew Tołstoj, Na czym polega moja wiara?, w: Wokół Tołstoja i Dostojewskiego. Almanach myśli rosyjskiej, pod red. J. Dobieszewskiego, Warszawa 2000, s. 97-148.

Recenzje

Proteusz z ulicy Wiejskiej (Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie, Jerzy Lisowski, Listy 1947-1979), „Twórczość” 2021, nr 2, s. 127-132.

Kapłan i prorok (Pawieł Basiński, Lew kontra święty. Historia pewnej wrogości), „Nowe Książki” 2017, nr 10, s. 52-53.

Praporszczyk Witkiewicz (Krzysztof Dubiński, Wojna Witkacego, czyli kumboł w galifetach), „Zeszyty Literackie” 2016, nr 4, s. 228-231.

Tragedia małżeńska Iwaszkiewiczów (Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie, Listy 1932-1939), „Twórczość” 2015, nr 2, s. 109-113.

Tak jak w kinie (Jarosław Iwaszkiewicz, Andrzej Wajda, Korespondencja), „Zeszyty Literackie” 2014, nr 2, s. 218-220.

Sobory – polskie zabytki (Kirył Sokół, Aleksander Sosna, Cerkwie w centralnej Polsce 1815-1915; Paweł Przeciszewski, Warszawa. Prawosławne i rosyjskie dziedzictwo), „Nowe Książki” 2012, nr 8, s. 38-39.

Próba życia (Georges Nivat, Fenomen Sołżenicyna), „Nowe Książki” 2012, nr 5.

Andrzejewski, Miłosz Listy 1944-1981 (Czesław Miłosz, Jerzy Andrzejewski, Listy 1944-1980), „Dwutygodnik” 2012, nr 80.

„Księga Uciechy i Pożytku” (Robert Jarocki, Z albumu Romana Jasińskiego), „Nowe Książki” 2012, nr 3.

„Tęcze nad przepaściami” (Czesław Miłosz, Jarosław Iwaszkiewicz, Portret podwójny), „Nowe Książki” 2012, nr 2.

Bunin „O Czechowie” (Iwan Bunin, O Czechowie), „Dwutygodnik” 2011, nr 71.

Jarosław Iwaszkiewicz i Ukraina (Jarosław Iwaszkiewicz i Ukraina, oprac. R. Papieski), „Zeszyty Literackie” 2011, nr 2, s. 195-198.

Druga księga (O. Watowa, Czesław Miłosz, Listy o tym, co najważniejsze), „Nowe Książki” 2010, nr 1, s. 40.

Wołanie z Wilna (M. Zdziechowski, Od Petersburga do Leningrada), „Tygodnik Powszechny. Książki w Tygodniku” 2009, nr 49, s. 15.

Artyści wędrowni (R. Pipes, Rosyjscy malarze pieriedwiżnicy), „Nowe Książki” 2009, nr 9, s. 30-31.

Dionizos w nieskończoność (T. Cyz, Powroty Dionizosa), „Nowe Książki” 2009, nr 8.

Dwie podróże na Wschód (H. Paprocki, Prawosławie w Polsce; A. Radziukiewicz, Na wschód od Zachodu), „Nowe Książki” 2009, nr 2, s. 20-21.

Charlie Chaplin i opium życia (H. Faryna-Paszkiewicz, Opium życia: niezwykła historia Marii Morskiej, muzy skamandrytów), „Nowe Książki” 2009, nr 1, s. 46-47.

Młodość, miłość i Rosja (W. i R. Śliwowscy, Rosja, nasza miłość), „Nowe Książki” 2008, nr 12.

Opus magnum Iwaszkiewicza (J. Iwaszkiewicz, Dzienniki 1911-1955) , „Zeszyty Literackie” 2008, nr 102.

Aleksander W Lipatow Rosja dzisiejsza. Między przeszłością a teraźniejszością, „Nowe Książki” 2008, nr 8.

Prywatna historia strachu (O. Figes, Szepty), „Nowe Książki” 2008, nr 8.

Skazani na imperium (A. Nowak, Historie politycznych tradycji), „Nowe Książki” 2007, nr 6.

„Jakiż artysta…” (M. Grydzewski, J. Lechoń, Listy 1923-1956; Wspomnienia o Janie Lechoniu), „Nowe Książki” 2007, nr 9, s. 41-42.

W zwierciadle Conrada (Z. Najder, Życie Josepha Conrada Korzeniowskiego, Polskie zaplecze Josepha Conrada Korzeniowskiego), „Nowe Książki” 2007, nr 8, s. 8-9.

Rachmaninow i o Rachmaninowie (Sergiusz Rachmaninow w literaturze, oprac. J. Gębski), „Nowe Książki” 2007, nr 7.

Bukiet wczorajszych róż (K. Węglicka, Białoruskie ścieżki), „Nowe Książki” 2007, nr 5.

Wspomnienie ery drewnianej (A. Gaweł, Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie), „Nowe Książki” 2007, nr 4.

Cesarzowi, cesarskie (S. Wołkow, Szostakowicz i Stalin), „Nowe Książki” 2007, nr 4.

Mazowiecki pejzaż z kopułami (H. Sienkiewicz, Cerkwie w krainie kościołów), „Nowe Książki” 2007, nr 3, s. 16.

Przystań Stawisko? (W. Kępiński, Sześćdziesiąty pierwszy), „Nowe Książki” 2007, nr 2, s. 40.

„Dziwna miłość do końca życia, a nawet jakiś czas potem” (Z. Herbert, Cz. Miłosz, Korespondencja), „Nowe Książki” 2007, nr 1, s. 45-46.

Drugie narodziny (A. Beevor, L. Winogradowa, Wasilij Grossman na szlaku bojowym Armii Czerwonej 1941-1945), „Nowe Książki” 2006, nr 12, s. 14-15.

Biografia w listach (Aleksander Wat, Korespondencja, t. 1-2), „Nowe Książki” 2006, nr 11, s. 37-39.

Co się dzieje z Wilkiem (Mariusz Wilk, Wołoka; Dom nad Oniego), „Nowe Książki” 2006, nr 10, s. 37-39.

Głosy starych poetów (Tomasz Wójcik, Późna twórczość wielkich poetów. Dramat formy), „Nowe Książki” 2006, nr 8.

Tragedia wielkiego cara (Edward Radziński, Aleksander II. Ostatni wieki car), „Nowe Książki” 2006, nr 2, s. 12-13.

Bóg i diabeł Andrzeja Turczyńskiego (Andrzej Turczyński, Pisarz, Bóg i diabeł), „Nowe Książki” 2006, nr 1, s. 42-43.

„Wysocki ponad okoliczności” (Dawid Karpetian, Włodzimierz Wysocki – między słowem a sławą. Wspomnienia), „Nowe Książki” 2005, nr 11.

Rosja z góry i z dołu (Grzegorz Przebinda, Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wieku, Piekło z widokiem na niebo. Spotkania z Rosją 1999-2004), „Znak” 2005, nr 12, s.163-168.

Alfabet Iwaszkiewicza (Jarosław Iwaszkiewicz, Zapiski na marginesach), „Nowe Książki” 2005, nr 7, s. 42-43.

Dostojewski Bierdiajewa (Mikołaj Bierdiajew, Światopogląd Dostojewskiego), „Nowe Książki” 2005, nr 5, s. 41-42.

Pomnik z papier-mâché (Joseph Pearce, Sołżenicyn – dusza na wygnaniu), „Nowe Książki” 2005, nr 1, s. 45-46.

Żona filozofa (Lidia Bierdiajew, Zawód: żona filozofa), „Nowe Książki” 2004, nr 9, s. 44.

„Jerzy Nowosielski jest malarzem” (Mieczysław Porębski, Nowosielski), „Znak” 2004, nr 4, s. 134-139.

Hieroglify wiary (Tadeusz Boruta, Szkoła patrzenia), „Nowe Książki” 2004, nr 1, s. 42.

Zapiski z białoruskiej skudzieli (Aleś Czobat, Ziemia św. Łukasza), „Nowe Książki” 2003, nr 12, s. 72-73.

Obrona Myszkina (Elżbieta Mikiciuk, i rzeczywistość . Rozważania nad Idiotą Fiodora Dostojewskiego), „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 48, s. 15.

Achmatowa w południe (Anna Piwkowska, Achmatowa czyli kobieta), „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 31, s. 23.

Usprawiedliwienie człowieka (Mikołaj Bierdiajew, Sens twórczości; Sens historii), „Nowe Książki” 2003, nr 6, s. 9-10.

Asceza erotyzmu (Włodzimierz Sołowjow, Sens miłości), „Znak” 2003, nr 10, s. 134-138.

„Trzymaj twego ducha w piekle…” (Paul Evdokimov, Gogol i Dostojewski, czyli zstąpienie do otchłani), „Nowe Książki” 2003, nr 4, s. 29-30.

Camus i filozofia (Waleria Szydłowska, Camus), „Nowe Książki” 2003, nr 3, s. 24-25.

Prorok na wolności (Aleksander Sołżenicyn, Wpadło ziarno między żarna), „Nowe Książki” 2003, nr 1, s. 43-44.

Myśląc, wierząc, patrząc (Andrzej Turczyński, Święto ikony), „Nowe Książki” 2002, nr 12, s. 24.

Tomas Spidlik, Dusza rosyjska, „Nowe Książki” 2002, nr 11, s. 11.

Religia sub specie semioticae (Boris Uspienski, Religia i semiotyka), „Nowe Książki” 2002, nr 10, s. 70.

Tamte książki (Vladimir Nabokov, Wykłady o literaturze rosyjskiej) „Nowe Książki” 2002, nr 9, s. 45-47.

Samotny mamut (Simona Kossak, Saga Puszczy Białowieskiej), „Nowe Książki” 2002, nr 7-8, s. 12-13.

Who needs Gombrowicz? (Grymasy Gombrowicza. W kręgu problemów modernizmu, społeczno-kulturowej roli płci i tożsamości narodowej, red. E. Płoniowska-Ziarek, przeł. J. Margański), „Nowe Książki” 2002, nr 6, s. 42-43.

Biegnąc (Krystyna Miłobędzka, Imiesłowy), „Twórczość” 2002, nr 3, s. 108-109.

Podróżować czyli czytać (Wiesława Czapińska, Magiczne miejsca literackiej Europy), „Res Publica Nowa” 2002, nr 2, s. 93-94.

Na tropie myśliwego (Poznawanie Miłosza 2, część druga 1980-1998, red. A. Fiut), „Nowe Książki” 2002, nr 2, s. 42-43.

Giedroyc (Jerzy Giedroyc – Redaktor, Polityk, Człowiek), „Nowe Książki” 2002, nr 1, s. 44-45.

W białoruskiej stronie (Sokrat Janowicz, Ojczystość – białoruskie ślady i znaki), „Res Publica Nowa” 2001, nr 12, s. 77-79.

„Tylko zachwyt może uratować mnie” (Łukasz Tischner, Sekrety manichejskich trucizn. Miłosz wobec zła), „Nowe Książki” 2001, nr 1, s. 30-31.

Gra pojęć i obrazów (Krzysztof Lipka, Elegie Moszczenickie), „Twórczość” 2001, nr 9, s. 121-123.

Autoportret z Białorusią (Sokrat Janowicz, Ojczystość – białoruskie ślady i znaki), „Nowe Książki” 2001, nr 9, s. 8-10.

Dyskretny urok moralności (Aleksander Sołżenicyn, Przełomy. Opowiadania z lat 1959-1998), „Nowe Książki” 2001, nr 8, s. 37-38.

Notatki nałogowego myśliwego (Sasza Sokołow, Między psem a wilkiem), „Nowe Książki” 2001, nr 7, s. 32.

Małgorzata Giżejewska, Kołyma we wspomnieniach Polaków – 1945-1956, „Nowe Książki” 2001, nr 5, s. 14-15.

Jan Leończuk, Zapomniałem was drzewa moje, „Nowe Książki” 2001, nr 5, s. 52.

Świadek poezji (Nadieżda Mandelsztam, Mozart i Salieri oraz inne szkice), „Nowe Książki” 2001, nr 4, s. 11.

Podróż za horyzont („Krasnogruda” nr 12/200), „Nowe Książki” 2001, nr 4, s. 52.

Proza ludzi doświadczonych (Warłam Szałamow, Wiszera), „Nowe Książki” 2001, nr 3, s. 58-59.

Arka domowa (Andrzej Gronczewski, Bardzo straszny dwór), „Twórczość” 2001, nr 3, s. 117-118.

Jerofiejewszczyzna (Wieniedikt Jerofiejew, Dzieła prawie wszystkie), „Nowe Książki” 2001, nr 2, s. 52.

Dekonstrukcja pozytywna (Wiesław Rzońca, Witkacy – Norwid. Projekt komparatystyki dekonstrukcjonistycznej), „Przegląd Humanistyczny” 2000, nr 6, s. 99-101.

„Szedł Chrystus z Mikołajem przez naszą ziemię” (Aleksy Riemizow, Opowieści apokryficzne), „Nowe Książki” 2000, nr 12, s. 70-71.

Białorusin w podróży (Sokrat Janowicz, Jerzy Chmielewski, Nasze tysiąc lat) „Nowe Książki” 2000, nr 10, s. 12.

Sen Iwana Bunina (Iwan Bunin, Przeklęte dni), „Nowe Książki” 2000, nr 9, s. 19.

Rosja Bierdiajewa (Mikołaj Bierdiajew, Rosyjska idea) „Nowe Książki” 2000, nr 6, s. 19-20.

Wiek Białoruski (Eugeniusz Mironowicz, Białoruś) „Nowe Książki” 2000, nr 6, s. 17.

Tacy, którym było mało (Włodzimierz Pawluczuk, Wierszalin: reportaż o końcu świata) „Nowe Książki” 2000, nr 4, s. 12-13.

Dawno temu w Nowogrodzie (Stefan Bratkowski, Pan Nowogród Wielki) „Nowe Książki” 2000, nr 3, s. 10.

Czekając na Gombrowicza (Inna Białoruś. Antologia) „Nowe Książki” 2000, nr 2, s. 58.

Niebezpieczny Puszkin (Jurij Drużnikow, Rosyjskie mity. Od Puszkina do Pawlika Morozowa) „Znak” 1999, nr 12, s. 163-165.

Krąg goryczy (Aleksander Sołżenicyn, Rosja w zapaści) „Nowe Książki” 1999, nr 12, s. 28-29.

Stawrogin na emeryturze (Fiodor Dostojewski, Listy do żony) „Nowe Książki” 1999, nr 10, s. 31-32.

Soc-art (Aleksandra J. Leinwand, Sztuka w służbie utopii) „Nowe Książki” 1999, nr 7, s. 26-27.

„Panie, a co z tym?” (Jerzy Nowosielski, Inność prawosławia) „Nowe Książki” 1999, nr 6, s. 68-69.

„Nieustający zachwyt działania” (Nina Berberowa, Podkreślenia moje) „Nowe Książki” 1999, nr 5, s. 42-43.

Estetyka i eschatologia (Eugeniusz Trubieckoj, Kolorowa kontemplacja) „Nowe Książki” 1999, nr 3, s. 33-34.

Rosja specjalna (Andrzej Grajewski, Tarcza i miecz. Rosyjskie służby specjalne 1989-1998) „Nowe Książki” 1999, nr 2, s. 68.

Nasze wspólne biesy (Andrzej Nowak, Polacy, Rosjanie i biesy) „Nowe Książki”1999, nr 1, s. 53-55.

Świadek niewidzialnej strony (Paweł Florenski, Ikonostas i inne szkice) „Nowe Książki” 1998, nr 10, s. 34.

Tajemnica Lwa Myszkina (Henryk Paprocki, Lew i mysz czyli tajemnica człowieka. Esej o bohaterach Dostojewskiego) „Nowe Książki” 1998, nr 9, s. 46-48.

„Czy uwierzymy w moralną politykę?” (Siergiej Kowaliow, Lot białego kruka) „Nowe Książki” 1998, nr 8, s. 13-14.

Inne publikacje edytorskie

Zygmunt Mycielski, Listy do Jarosława Iwaszkiewicza, „Kamerton” 2017, nr 61, s. 19-30.

Jarosław Iwaszkiewicz, Listy do Eugeniusza Kabatca, oprac. R. Romaniuk, w: E. Kabatc, Pogoda burzy nad Palermo, PIW, Warszawa 2016, s. 213-241.

Zygmunt Mycielski, Listy do Jarosława Iwaszkiewicza, „Kamerton” 2015, nr 60, s. 13-33.

Zygmunt Mycielski, Listy do Jarosława Iwaszkiewicza, „Kamerton” 2015, nr 59, s. 9-32.

Zygmunt Mycielski, Listy do Jarosława Iwaszkiewicza, „Kamerton” 2014, nr 58, s. 9-27.

Zygmunt Mycielski, Listy do Jarosława Iwaszkiewicza, „Kamerton” 2012, nr 56, s. 18-37.

Zygmunt Mycielski, Listy do Jarosława Iwaszkiewicza, „Twórczość” 2012, nr 2, s. 73-90.

Zygmunt Mycielski, Listy do Jarosława Iwaszkiewicza, „Kamerton” 2010, nr 54, s. 12-48.

Zygmunt Mycielski, Listy do Jarosława Iwaszkiewicza, „Zeszyty Literackie” 2010, nr 2, s. 154-167.

Jarosław Iwaszkiewicz, Chopiniana, „Zeszyty Literackie” 2010, nr 1, s. 29-44

Jarosław Iwaszkiewicz, Listy do córek (1-2), „Twórczość” 2009, nr 10-11, s. 87-104; 71-103.

Konstanty A. Jeleński, Listy do Marii Iwaszkiewicz, „Zeszyty Literackie” 2009, nr 4, s. 68-74.

Jarosław Iwaszkiewicz, Sycylia, „Zeszyty Literackie” 2009, nr 3.

List Marii z Szembeków Mycielskiej do Jarosława Iwaszkiewicza, „Kamerton” 2009, nr 53, s. 38; „Barbizon Wiśniowski” 2009, nr 1-3, s. 5.

List Jarosława Iwaszkiewicza do Marii z Szembków Mycielskiej, „Kamerton” 2009, nr 52; „Barbizon Wiśniowski” 2009, nr 1-3, s. 4.

„Nie gardź nami, emigracjo”. Listy K. A. Jeleńskiego i J. Iwaszkiewicza, „Gazeta Wyborcza” 10 I 2009.

Korespondencja Jarosława Iwaszkiewicza i Mieczysława Jastruna, podał do druku i przypisami opatrzył Radosław Romaniuk, „Twórczość” 2002, nr 2, s. 95-128.

Inne publikacje

Na obiedzie u Iwaszkiewiczów, „Newsweek Slow” 21 XI 2018.

[Picasso, Dali, Goya – Tauromachia], „Zeszyty Literackie” 2014, nr 4, s. 187-189.

O Sycylii Jarosława Iwaszkiewicza, „Zeszyty Literackie” 2009, nr 3.

Wacław Hryniewicz OMI, „Nowe Książki” 4/2004, IV str. okładki.

Chrześcijaństwo nowych początków. Z ks. Wacławem Hryniewiczem OMI rozmawia Radosław Romaniuk, „Nowe Książki” 4/2004, s. 4-8.

Henryk Paprocki, „Nowe Książki” 6/2003, IV str. okładki.

Mieszkanie z widokiem na świątynię. Z Henrykiem Paprockim rozmawia Radosław Romaniuk, „Nowe Książki” 6/2003, s. 4-7.

[Głos w dyskusji na temat tomu wierszy Julii Hartwig] (Julia Hartwig, Nie ma odpowiedzi), „Zeszyty Literackie” 2001, nr 77, s. 130.

Krynki i świat. Z Sokratem Janowiczem rozmawiają Andrzej Bernat i Radosław Romaniuk, „Nowe Książki” 9/2001, s. 4-8. Przedruk: „Nowaja Polsza” 5/2002, s. 53-57.

Sokrat Janowicz, „Nowe Książki” 9/2001, IV str. okładki.