Czesław Miłosz, Konstanty A. Jeleński, Korespondencja

red. Barbara Toruńczyk, oprac. Radosław Romaniuk, Warszawa 2011, ss. 477.

„Zabrałem się do czytania listów Kota Jeleńskiego do mnie […]. Pasjonująca książka […]. Jedyne potwierdzenie wartości tego co robię, znajdowałem w listach Jeleńskiego. Jeden czytelnik – ale jaki – to już chyba dosyć”.

Czesław Miłosz

O książce:

Justyna Sobolewska, „Polityka”

http://www.polityka.pl/kultura/ksiazki/recenzjeksiazek/1516990,1,recenzja-ksiazki-czeslaw-milosz-konstanty-a-jelenski-korespondencja.read