Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza, T. 2

Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 2018, ss. 758.  

Drugi tom biografii Jarosława Iwaszkiewicza przedstawia losy pisarza po 1939 roku. Autor tworzy biografię totalną, obejmującą wiele aspektów życia bohatera. Nie unika wątków kontrowersyjnych, umieszczając je w kontekście spraw całego życia – uczciwie i w sposób kulturalny poszerza margines tematów poruszanych dotychczas w polskiej biografistyce. Nie traci przy tym z oczu perspektywy filozoficznej – refleksji nad tym, czym jest tytułowe „inne życie”, w jaki sposób odbija je literatura, jak wielka i ważna jest sfera niezapisana w dziele. To w końcu także opowieść o epoce. Pisał o tym Aleksander Fiut: „Pod piórem Romaniuka powstał nowy gatunek literatury, a mianowicie dokumentarna epika. Czytelnik może odczytać tę – znakomicie napisaną, z prawdziwym literackim talentem i rozmachem – książkę zarówno jako uzupełnienie swojej dotychczasowej wiedzy o życiu i twórczości Iwaszkiewicza, jak też historię całej, zagasłej już formacji, do której należał”.

Nagroda Warszawskiej Premiery Literackiej dla Książki lutego 2018. 

Nominacja do Nagrody Literackiej „Gdynia” w kategorii „Esej”.

„Dwutomowe dzieło Radosława Romaniuka na długo, może na zawsze, zamyka temat «całościowej biografii» Jarosława Iwaszkiewicza. Książka ważna, a przede wszystkim – piękna”.

Marcin Sendecki, „Gazeta Wyborcza”

„Prawdopodobnie najlepsza biografia w polskiej literaturze. Dosłownie i w przenośni, gdyż tak samo jak wielkim był Artystą, takową «zmajstrowano» mu też biografię. Wielką (znów dosłownie i w przenośni), monumentalną, wspaniałą i cholernie ciekawą, a przy tym pięknie napisaną”.

Autor bloga hultajliteracki.pl

„Romaniuk dysponuje nie tylko ogromną wiedzą, ale posiada przy tym obrazowy, interesujący talent narracyjny – książkę się znakomicie czyta”.

Barbara Lekarczyk-Cisek, kulturalneingrediencje.blogspot.com

„Tak, jak w pierwszym tomie, autor pozostaje wierny swojemu stylowi i warsztatowi. Charakteryzuje go obiektywizm, pietyzm w przedstawieniu czytelnikowi realiów codziennego życia przy jednoczesnym rzetelnym odmalowaniu wielkich rozgrywek na politycznej mapie pogrążonej w chaosie Polski. […] Otrzymujemy do rąk pełnowymiarowy szkic dojrzałego przeżywania świata w trudnym czasie. […] Niemniej jednak, jest to przede wszystkim opowieść o człowieku, którego filozofia życia i wewnętrzne twórcze przeżywanie dają natchnienie dla niezwykłej twórczości. Tytaniczna praca autora biografii zasługuje na najwyższe uznanie – drugi tom opowieści o Jarosławie Iwaszkiewiczu na pewno nie rozczaruje”.

Ewa Cudzich, histmag.org

O książce:

Marcin Sendecki, „Gazeta Wyborcza”

https://wyborcza.pl/7,75517,23157066,tajemnica-iwaszkiewicza.html

Ewa Cudzich, histmag.org

https://histmag.org/Radoslaw-Romaniuk-Inne-zycie.-Biografia-Jaroslawa-Iwaszkiewicza-tom-2-recenzja-16160