J. Iwaszkiewicz, Struny ziemi. Przekłady poetyckie

wybór i komentarz R. Romaniuk, Warszawa 2015, ss. 273.

Przekłady literackie to prawdopodobnie najmniej znany wymiar twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Jego tłumaczenia poezji zaskakują rozległością zainteresowań translatora, umiejętnością oddania odmiennych stylów, klimatów. Struny ziemi prezentują po raz pierwszy zebrane w jednym tomie przekłady wierszy czterdziestu pięciu autorów, reprezentujących jedenaście języków i literatur narodowych. Od Pieśni o Rolandzie, przez monologi bohaterów Shakespeare’a, po wiersze Achmatowej, Rimbauda, Georgego. Są świadectwem jednorazowych przygód artystycznych lub trwających dziesięciolecia związków, które odcisnęły piętno na wrażliwości literackiej i dziele Iwaszkiewicza. Razem tworzą intrygującą osobistą antologię poezji światowej.

O książce:

Audycja „Spotkania po zmroku” Doroty Gacek – rozmowa z Radosławem Romaniukiem na temat przekładów Jarosława Iwaszkiewicza (PR 2, 23 VII 2015)

http://www.polskieradio.pl/8/3869/Artykul/1480493,Iwaszkiewicz-modli-sie-do-Artura-Rimbaud