Jarosław Iwaszkiewicz, Dzienniki t. II, 1956-1963

wstęp: Andrzej Gronczewski, opracowanie: Agnieszka i Robert Papiescy, Radosław Romaniuk, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 2010, ss. 660.

Drugi tom trzytomowej edycji „Dzienników Jarosława Iwaszkiewicza (1894-1980) to nie tylko interesująca kontynuacja wielu wątków z tomu poprzedniego. Rok 1956, będący cezurą w najnowszej historii Polski, stanowi także datę graniczną w diariuszu Iwaszkiewicza, który w swoich zapiskach coraz więcej uwagi poświęca wydarzeniom politycznym. Pisarz silnie przeżywa polski Październik, z napięciem śledzi rozwój wypadków na Węgrzech, zastanawia się nad genezą swojego politycznego „zaślepienia”. Jednocześnie jego zapiski nie tracą intymnego charakteru. Ważne – by nie powiedzieć: eksponowane – miejsce zajmuje homoseksualny związek pisarza z Jerzym Błeszyńskim. Dramatyczna historia tej miłości, mająca swoje literackie odzwierciedlenie w Kochankach z Marony, wiele mówi o życiu uczuciowym Iwaszkiewicza, o jego wrażliwości, dojmującej potrzebie miłości, poczuciu osamotnienia.

O książce:

Justyna Sobolewska, „Polityka”

http://www.polityka.pl/kultura/ksiazki/recenzjeksiazek/1503806,1,iwaszkiewicz-jakiego-nie-znaliscie.read

Zapis debaty o Jarosławie Iwaszkiewiczu w warszawskim klubie Chłodna 25, zorganizowanej przez pismo „Kultura Liberalna” i opublikowanej przez „Dziennik”. W debacie wzięli udział: Justyna Sobolewska, Tomasz Łubieński, Cezary Pollak i Radosław Romaniuk. Prowadził ją Jarosław Kuisz.

http://kultura.dziennik.pl/artykuly/115422,iwaszkiewicz-mezczyzna-debata-o-pisarzu.html