Jarosław Iwaszkiewicz, Konstanty A. Jeleński, Teresa Jeleńska, Korespondencja

oprac. i przypisy Radosław Romaniuk, Biblioteka „Więzi”, Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą, Warszawa 2008, ss. 355.

Przyjaźń Konstantego A. Jeleńskiego z Jarosławem Iwaszkiewiczem dziwiła i gorszyła środowisko emigracyjne. Jeleński – współpracownik Kongresu Wolności Kultury i paryskiego miesięcznika „Kultura” – uważany był w kraju za jednego z głównych emigracyjnych intelektualistów wrogich systemowi komunistycznemu. Korespondencja jest dialogiem artysty tworzącego swe dojrzałe dzieła i krytyka doceniającego ich wartość, człowieka, którego żarliwość i intelekt pisarz podziwiał. Wzbogacona o blok listów Iwaszkiewicza i Teresy Jeleńskiej, matki Konstantego, książka kreuje trzy barwne, skomplikowane psychologicznie i biograficznie portrety.

O książce:

Jan Strzałka, „Dwutygodnik”

http://www.dwutygodnik.com/artykul/169-jaroslaw-kocik-i-piekna-rena.html

Jarosław Kuisz, „Kultura Liberalna”

http://kulturaliberalna.salon24.pl/163836,kuisz-iwaszkiewicz-wielki-maly-czlowiek