DRAMAT RELIGIJNY TOŁSTOJA 

Czy moralne standardy, wskazane przez Chrystusa, można rozumieć dosłownie? Czy Ewangelia jest w stanie przemienić ludzkie życie? Kiedy kończy się moralność powszechna i zaczyna moralność niemożliwa? Wokół tych pytań krążą szkice Radosława Romaniuka o myśli filozoficzno-religijnej Lwa Tołstoja. Ich przedmiotem jest osobisty i religijny dramat rosyjskiego pisarza, rozterki związane z praktycznym zastosowaniem chrześcijańskiego wzoru życia. Książka ukazuje również etyczny nurt myśli rosyjskiej na przełomie wieków, dla którego punktem odniesienia były idee pisarza. Obok Tołstoja bohaterami są tu więc na równych prawach jego żona i bliscy, polemiści i uczniowie, rosyjscy socjaliści, a nawet nieoczekiwanie pokrewny, dzięki swej antropologii, Witold Gombrowicz.

Biblioteka „Więzi”, 2004. ISBN: 9788388032660, liczba stron: 216, oprawa: broszurowa ze skrzydełkami.


„Książka Radosława Romaniuka jest bardzo dobrze napisana, jasna, klarowna. Bliska dobrej rosyjskiej tradycji <oczerku> i dobrej tradycji polskiego eseju  drugiej połowy zeszłego stulecia... Świetna jest ta opowieść o ucieczce Tołstoja z Jasnej Polany, tyle razy już opowiadanej, a tu przedstawionej jako wydarzenie medialne, jeszcze nie w świetle jupiterów, ale już w otoczeniu dziennikarzy, śledzących każdy ruch i odgłos dochodzący z domu naczelnika stacji, w którym umierał Tołstoj, wysyłających depesze i korespondencje, przeprowadzających wywiady na gorąco...”

Prof. Jacek  Łukasiewicz (fragment recenzji Komisji Literackiej Fundacji Kultury)

 

„Zbiór szkiców Dramat religijny Tołstoja czyta się miejscami jak fascynującą powieść. [...] Książka Romaniuka nie jest biografią w sensie dosłownym. Do Dramatu religijnego Tołstoja bardziej pasowałoby określenie biografia znacząca. Autor skupia się na ego pisarza ciążącym nad literaturą. W tym sensie jest to książka niezwykle nowoczesna - nie bojąca się ryzykownych porównań i dalekich, choć przekonujących skojarzeń, jak na przykład świetny rozdział porównujący poglądy Tołstoja i Gombrowicza. Zestawienie tych wielkich pisarzy daje zaskakujące wyniki. [...] Z zainteresowaniem, jakiego mógłby pozazdrościć tej książce niejeden kryminał, czyta się otwierający ją fragment poświęcony Tołstojowskiej próbie wcielenia dosłownie czytanego Pisma Świętego w życie. [...] Poważne rozważania odciążają świetnie wkomponowane fragmenty biograficzne, w których Romaniuk przedstawia dziwactwa geniusza [...]”.

 

Magdalena Michalska  (fragmenty recenzji Buty Tołstoja, „Gazeta Wyborcza” 11 V 2004, s. 15)

 

„Autor Dramatu religijnego Tołstoja  z ogromną wnikliwością ukazuje całą złożoność postawy pisarza, bez uprzedzeń, uproszczeń i łatwych opinii. Mądrość, uczciwość i dociekliwość badawcza - tak istotna, gdy obcuje się z delikatną materią czyjegoś życia, z tajemnicą duchowych wyborów - zastępuje tu jednoznaczną ocenę. [...] Szkice zawarte w Dramacie religijnym Tołstoja stanowią pasjonującą opowieść o człowieku, który nie godzi się na obojętną i zadowoloną z siebie egzystencję, o człowieku niespokojnie poszukującym Boga, walczącym o podstawę własnego życia i głęboko przeżywającym niemożność osiągnięcia ideału. Książka Radosława Romaniuka to także lektura niezwykle wzbogacająca intelektualnie i inspirująca, skłaniająca do przemyśleń na temat kształtu chrześcijaństwa i rozumienia istoty Dobrej Nowiny, rodząca pytania o tym, czym jest moralność bez Chrystusa, co oznacza wybór ewangelicznej drogi i jak możliwe jest jej urzeczywistnienie”.

 

Prof. Elżbieta Mikiciuk (fragmenty recenzji Poszukiwacz Boga, „Więź” 2004, nr 10, s. 130-132)

 

„Na tym [...] polega sztuka krytycznoliterackiej analizy oraz zgłębianie filozoficznej natury, aby odkrywać to, co czasem dla laika jest ukryte poza słowem, co wyraża się także w postawie twórczej, w wybranej lub wykreowanej formie. W Dramacie religijnym Tołstoja Radosław Romaniuk wydaje się w tym względzie mistrzem”.

Maciej Chołodowski (fragment recenzji Tołstoja dramaty religijne, „Kartki” nr 32(2004), s. 78)

 

Książka w promocyjnej cenie do nabycia w księgarni internetowej „Więzi”: http://www.wiez.pl/Dramat-religijny-Tolstoja;s,karta,id,89

 

ONE. KOBIETY, KTÓRE KOCHAŁY PISARZY 

Wydanie drugie, poprawione, Oficyna Wydawnicza Wilk&Król, 2014, ISBN: 978-83-935837-6-8, stron 304, oprawa broszurowa ze skrzydełkami.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cztery kobiety. Różni je wszystko: wiek, status społeczny, osobowość. Łączy
jedno – życiowa rola, grana z pasją i poświęceniem. Znane jako żony wybitnych
pisarzy, są kimś więcej – indywidualistkami, które obracają wyrzeczenia w sukces,
a w sztuce i miłości odnajdują sens życia.
Dzięki Zofii Tołstoj powstaje „Wojna i pokój”. Jako agentka i osobista sekretarz wybitnego
męża ośmiokrotnie przepisuje powieść. Anna Iwaszkiewicz jest dla Jarosława pierwszym
krytykiem, z nikim innym autor nie dyskutuje tak żarliwie. Nadieżda Mandelsztam przez
związek z aresztowanym Osipem staje się wrogiem Rosji radzieckiej. Prowadzi koczownicze
życie i uczy się na pamięć utworów męża, by przetrwały ciągłe rewizje i konfiskaty.
Piękna Marusia Kasprowiczowa zostaje panią Harendy, przemienia zakopiański dom
w tętniące życiem centrum artystyczne. Prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które
bardziej niż siebie kochały swoich pisarzy.

Żona pisarza – kobieta instytucja. Dopilnuje spraw przyziemnych,
zamknie drzwi gabinetu, by nie przeszkadzano mu w pracy. Nakarmi,
pocieszy, wytrwa na dobre i na złe. A może tak wolimy ją widzieć,
zapominając o harcie ducha i osobowości? Oto portrety czterech
żon, które zapisały się w historii literatury, odważnie dzieląc los
z mężami-pisarzami.
SYLWIA CHUTNIK 

 

Zamówienia można składać w księgarni internetowej wydawcy, pod adresem: http://wilkikrol.pl/pl/p/One.-Kobiety%2C-ktore-kochaly-pisarzy/118

 

  

Czy możliwe jest przełamanie stereotypu „żony wybitnego twórcy", istoty niesamodzielnej intelektualnie i pozostającej w cieniu? Jak zmieniłby się obraz, gdyby przyjąć, że Lew Tołstoj był mężem Zofii Andrejewny, a nie Zofia Andrejewna żoną Lwa Tołstoja, Osip Mandelsztam mężem Nadieżdy, Jan Kasprowicz - Marii, a Jarosław Iwaszkiewicz - Anny? Okaże się wtedy, że nie świecą one jedynie "światłem odbitym", lecz były w stanie, mimo silnych osobowości partnerów, wykreować intensywne, wyraziste, osobne istnienia. Potrafiły utrwalić doświadczenie kobiecości, samotności, starości, doświadczenie historii i przemienić życie w „sztukę życia". Portrety literackie Romaniuka dają świadectwo biografii „pełnych".

Wydawnictwo Książkowe „Twój Styl”, 2005. ISBN: 8371634110, stron 314, oprawa broszurowa ze skrzydełkami. Edycja niedostępna.

 

„Esej, książkę tę wypełniający, jest jedną z prób charakterystyki Marii Kasprowiczowej, nie pierwszą, lecz bodaj najobszerniejszą i docierającą najgłębiej, z koncepcją czytelną i konsekwentnie przeprowadzoną”.

Prof. Roman Loth (Fragment przedmowy do Talentu do życia)

 

INNE ŻYCIE. BIOGRAFIA JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA. TOM 1

Kompletna, analityczna, błyskotliwie napisana biografia Jarosława Iwaszkiewicza, pisarza, który przez wiele lat wpływał na kształt polskiej kultury, tworzył literackie kanony estetyczne, budził zainteresowanie swoim życiem i aktywnością artystyczną.

 

"Potrafię być surowa, ale umiem docenić wnikliwe spojrzenie na biografię mego Ojca. Uważam za wielką zasługę autora, że zbadał ją tak dobrze, łącząc życie i twórczość, wykorzystując nieznane dokumenty. Wiele fragmentów tej książki, zwłaszcza dotyczących okresu ukraińskiego, to były rzeczy, których nie wiedziałam. I nawet było mi trochę wstyd z tego powodu".                                                                       Maria Iwaszkiewicz

 

"Wiele rzeczy w tym żywocie zadziwia. Zadziwia na przykład programowy i konsekwentnie realizowany estetyzm w czasie pierwszej wojny światowej i rewolucji październikowej. Wśród gorących wydarzeń – Iwaszkiewicz z Kozłowskim cały czas tłumaczą Rimbauda. W nowym świetle jawią się doświadczenia wojskowe autora Sławy i chwały w czasie walk na Podolu, gdy jednostka artylerii, w której służył, została użyta do pacyfikacji wsi ukraińskich. Wnikliwie, z uwzględnieniem wielu odcieni psychologicznych pokazana została sytuacja społeczna bohatera biografii, żyjącego i działającego w różnych równoległych hierarchiach społecznych, towarzyskich, zawodowych. Jego ambicja, aby w żadnej z nich nie być ubogim krewnym".

Jacek Łukasiewicz

 

"Znakomita książka! Piszę z rozmysłem „książka”, ponieważ – nie tracąc nic z walorów naukowych – jest to dzieło „do czytania”, przykuwające uwagę czytelnika, pasjonujące w lekturze. Daje się ono czytać na kilka sposobów: jako życiorys artysty, jako prolegomena do dziejów polskiej inteligencji i jako zarys historii polskiej literatury i kultury w okresie dwudziestolecia międzywojennego. (...) Poszczególne tematy i motywy tej opowieści kreśli autor z niesłychaną dbałością o szczegóły, które czerpie z rozmaitych i wielorakich źródeł, nieraz z nieznanych lub trudno dostępnych tekstów archiwalnych. Jego erudycja jest imponująca! Umie przy tym zachować delikatną równowagę pomiędzy wiernością faktom, a ich interpretacją, wielorakością danych, a przejrzystym tokiem narracji".

 Aleksander Fiut

 

Wydawnictwo „Iskry” 2012, ISBN: 978-83-244-0208-3, stron 620, okładka twarda z obwolutą.

 

Książka do nabycia w księgarni internetowej wydawnictwa:

http://www.iskry.com.pl/tytul/5425