Jarosław Iwaszkiewicz, Dziedzictwo Chopina i szkice muzyczne

wstęp i oprac. Radosław Romaniuk, Warszawa 2010, ss. 444. „Piszę o muzyce, ponieważ ją kocham, ponieważ chce mi się o niej pisać” – objaśniał Jarosław Iwaszkiewicz genezę swych szkiców muzycznych, podkreślając jednocześnie, jak ważna jest dla niego ta sztuka. Dziedzictwo Chopina i szkice muzyczne to książka o trwającym wiele lat związku pisarza z muzyką.Na tom […]

J. Iwaszkiewicz, Struny ziemi. Przekłady poetyckie

wybór i komentarz R. Romaniuk, Warszawa 2015, ss. 273. Przekłady literackie to prawdopodobnie najmniej znany wymiar twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Jego tłumaczenia poezji zaskakują rozległością zainteresowań translatora, umiejętnością oddania odmiennych stylów, klimatów. Struny ziemi prezentują po raz pierwszy zebrane w jednym tomie przekłady wierszy czterdziestu pięciu autorów, reprezentujących jedenaście języków i literatur narodowych. Od Pieśni o […]

Jarosław Iwaszkiewicz, Rachunki włóczęgi, Felietony i szkice podróżnicze

Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2016, ss.150. „Rachunki włóczęgi” są wyborem dotychczas rozproszonych szkiców i artykułów Jarosława Iwaszkiewicza o podróżach bliskich i dalekich do Daszowa, Kielc, Kijowa, Londynu, Mediolanu, Paryża, Poitiers, Poznania, Rzymu, Sandomierza, Stuttgartu, Taorminy, Wrocławia i Zurychu. Jarosław Iwaszkiewicz: Zazwyczaj ku końcowi grudnia wybieram sobie jakiś dość pochmurny wieczór i z podróżnego kuferka wydobywam […]

Jarosław Iwaszkiewicz, Droga. Proza i wiersze

wstęp i wybór R. Romaniuk, Wydawnictwo „Iskry” 2020, ss. 1117.  Droga to wybór najlepszych opowiadań, esejów i wierszy Jarosława Iwaszkiewicza, zawartych w jednym tomie. Literacka podróż przez gatunki i epoki, której przyświeca sformułowane przez pisarza za młodu zadanie: „poznać, zrozumieć, wyrazić”. Po przeszło siedemdziesięciu latach doprowadziła ona do powstania wielkiej narracji autobiograficznej, unikalnej w polskiej […]

One. Kobiety, które kochały pisarzy

Oficyna Wydawnicza Wilk&Król, Warszawa 2014, ss. 302.  Cztery kobiety. Różni je wszystko: wiek, status społeczny, osobowość. Łączy jedno – życiowa rola, grana z pasją i poświęceniem. Znane jako żony wybitnych pisarzy, są kimś więcej – indywidualistkami, które obracają wyrzeczenia w sukces, a w sztuce i miłości odnajdują sens życia. Dzięki Zofii Tołstoj powstaje «Wojna i […]

Dramat religijny Tołstoja

Czy moralne standardy, wskazane przez Chrystusa, można rozumieć dosłownie? Czy Ewangelia jest w stanie przemienić ludzkie życie? Kiedy kończy się moralność powszechna i zaczyna moralność niemożliwa? Wokół tych pytań krążą szkice Radosława Romaniuka o myśli filozoficzno-religijnej Lwa Tołstoja. Ich przedmiotem jest osobisty i religijny dramat rosyjskiego pisarza, rozterki związane z praktycznym zastosowaniem chrześcijańskiego wzoru życia. Książka ukazuje również etyczny nurt myśli rosyjskiej na przełomie wieków, dla którego punktem odniesienia były idee pisarza. Obok Tołstoja bohaterami są tu więc na równych prawach jego żona i bliscy, polemiści i uczniowie, rosyjscy socjaliści, a nawet nieoczekiwanie pokrewny, dzięki swej antropologii, Witold Gombrowicz.

Jarosław Iwaszkiewicz, Wybór poezji

Jarosław Iwaszkiewicz, Wybór poezji, BN Seria I Nr 339, wybór, wstęp i opracowanie Radosław Romaniuk Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2021, ss. 992. Obejmująca kilka epok rozwoju dwudziestowiecznej polskiej liryki, zamknięta kodą niezwykłych późnych wierszy, poezja Jarosława Iwaszkiewicza była zjawiskiem wyjątkowo bogatym. Już pierwsze tomy, sprawiające wrażenie pisanych przez dwóch różnych autorów, wskazywały sprzeczność jako siłę napędową […]