Biografia i „stopnie prawd”

Czy moralne standardy, wskazane przez Chrystusa, można rozumieć dosłownie? Czy Ewangelia jest w stanie przemienić ludzkie życie? Kiedy kończy się moralność powszechna i zaczyna moralność niemożliwa? Wokół tych pytań krążą szkice Radosława Romaniuka o myśli filozoficzno-religijnej Lwa Tołstoja. Ich przedmiotem jest osobisty i religijny dramat rosyjskiego pisarza, rozterki związane z praktycznym zastosowaniem chrześcijańskiego wzoru życia. Książka ukazuje również etyczny nurt myśli rosyjskiej na przełomie wieków, dla którego punktem odniesienia były idee pisarza. Obok Tołstoja bohaterami są tu więc na równych prawach jego żona i bliscy, polemiści i uczniowie, rosyjscy socjaliści, a nawet nieoczekiwanie pokrewny, dzięki swej antropologii, Witold Gombrowicz.

Rosy niebieskie i kropla diabelstwa. O Matce Joannie od Aniołów

Czy moralne standardy, wskazane przez Chrystusa, można rozumieć dosłownie? Czy Ewangelia jest w stanie przemienić ludzkie życie? Kiedy kończy się moralność powszechna i zaczyna moralność niemożliwa? Wokół tych pytań krążą szkice Radosława Romaniuka o myśli filozoficzno-religijnej Lwa Tołstoja. Ich przedmiotem jest osobisty i religijny dramat rosyjskiego pisarza, rozterki związane z praktycznym zastosowaniem chrześcijańskiego wzoru życia. Książka ukazuje również etyczny nurt myśli rosyjskiej na przełomie wieków, dla którego punktem odniesienia były idee pisarza. Obok Tołstoja bohaterami są tu więc na równych prawach jego żona i bliscy, polemiści i uczniowie, rosyjscy socjaliści, a nawet nieoczekiwanie pokrewny, dzięki swej antropologii, Witold Gombrowicz.

Dlaczego Iwaszkiewicz?

Czy moralne standardy, wskazane przez Chrystusa, można rozumieć dosłownie? Czy Ewangelia jest w stanie przemienić ludzkie życie? Kiedy kończy się moralność powszechna i zaczyna moralność niemożliwa? Wokół tych pytań krążą szkice Radosława Romaniuka o myśli filozoficzno-religijnej Lwa Tołstoja. Ich przedmiotem jest osobisty i religijny dramat rosyjskiego pisarza, rozterki związane z praktycznym zastosowaniem chrześcijańskiego wzoru życia. Książka ukazuje również etyczny nurt myśli rosyjskiej na przełomie wieków, dla którego punktem odniesienia były idee pisarza. Obok Tołstoja bohaterami są tu więc na równych prawach jego żona i bliscy, polemiści i uczniowie, rosyjscy socjaliści, a nawet nieoczekiwanie pokrewny, dzięki swej antropologii, Witold Gombrowicz.

Jarosław Iwaszkiewicz, Konstanty A. Jeleński, Teresa Jeleńska, Korespondencja

oprac. i przypisy Radosław Romaniuk, Biblioteka „Więzi”, Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą, Warszawa 2008, ss. 355. Przyjaźń Konstantego A. Jeleńskiego z Jarosławem Iwaszkiewiczem dziwiła i gorszyła środowisko emigracyjne. Jeleński – współpracownik Kongresu Wolności Kultury i paryskiego miesięcznika „Kultura” – uważany był w kraju za jednego z głównych emigracyjnych intelektualistów wrogich systemowi komunistycznemu. Korespondencja jest […]

Jarosław Iwaszkiewicz, Dzienniki t. II, 1956-1963

wstęp: Andrzej Gronczewski, opracowanie: Agnieszka i Robert Papiescy, Radosław Romaniuk, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 2010, ss. 660. Drugi tom trzytomowej edycji „Dzienników„ Jarosława Iwaszkiewicza (1894-1980) to nie tylko interesująca kontynuacja wielu wątków z tomu poprzedniego. Rok 1956, będący cezurą w najnowszej historii Polski, stanowi także datę graniczną w diariuszu Iwaszkiewicza, który w swoich zapiskach coraz więcej […]

Jarosław Iwaszkiewicz, Dzienniki t. III: 1964-1980

wstęp: Andrzej Gronczewski, opracowanie: Agnieszka i Robert Papiescy, Radosław Romaniuk, Wydawnictwo „Czytelnik”, Warszawa 2011, ss. 673. W trzecim, ostatnim tomie „Dzienników” Jarosława Iwaszkiewicza na pierwszy plan wysuwa się starość z jej gorzką samowiedzą, podziwem dla cudowności życia i oczekiwaniem na śmierć. Choć „stary poeta” coraz częściej wraca pamięcią do zdarzeń dawno minionych, nie rezygnuje zarazem […]

Jarosław Iwaszkiewicz, Listy do córek

przedm. Maria Iwaszkiewicz, Teresa Markowska, oprac. Anna i Radosław Romaniukowie, Warszawa 2009, ss. 549. „Marysieńko złota…”, „Kochana Teresko…” – tak zaczynają się zebrane w tej książce listy. Kończy je podpis nadawcy – „Tajta”, „Ojciec”, „Jarosław”. W listach Jarosława Iwaszkiewicza do córek znajdziemy kilka epok: historycznych, życia jednej rodziny, życia nadawcy i adresatek. Jest to korespondencja […]

Czesław Miłosz, Konstanty A. Jeleński, Korespondencja

red. Barbara Toruńczyk, oprac. Radosław Romaniuk, Warszawa 2011, ss. 477. „Zabrałem się do czytania listów Kota Jeleńskiego do mnie […]. Pasjonująca książka […]. Jedyne potwierdzenie wartości tego co robię, znajdowałem w listach Jeleńskiego. Jeden czytelnik – ale jaki – to już chyba dosyć”. Czesław Miłosz O książce: Justyna Sobolewska, „Polityka” http://www.polityka.pl/kultura/ksiazki/recenzjeksiazek/1516990,1,recenzja-ksiazki-czeslaw-milosz-konstanty-a-jelenski-korespondencja.read

Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza, T. 2

Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 2018, ss. 758.   Drugi tom biografii Jarosława Iwaszkiewicza przedstawia losy pisarza po 1939 roku. Autor tworzy biografię totalną, obejmującą wiele aspektów życia bohatera. Nie unika wątków kontrowersyjnych, umieszczając je w kontekście spraw całego życia – uczciwie i w sposób kulturalny poszerza margines tematów poruszanych dotychczas w polskiej biografistyce. Nie traci przy […]

Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza, T. 1

Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 1912, ss. 619. Kompletna, analityczna, błyskotliwie napisana biografia Jarosława Iwaszkiewicza, pisarza, który przez wiele lat wpływał na kształt polskiej kultury, tworzył literackie kanony estetyczne, budził zainteresowanie swoim życiem i aktywnością artystyczną. Nagroda miesięcznika „Nowe Książki” dla Książki Roku 2012.  Nagroda portalu granice.pl dla Książki Roku w kategorii „Perły z lamusa”.  „Potrafię być […]