Jarosław Iwaszkiewicz, Konstanty A. Jeleński, Teresa Jeleńska, Korespondencja

oprac. i przypisy Radosław Romaniuk, Biblioteka „Więzi”, Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą, Warszawa 2008, ss. 355. Przyjaźń Konstantego A. Jeleńskiego z Jarosławem Iwaszkiewiczem dziwiła i gorszyła środowisko emigracyjne. Jeleński – współpracownik Kongresu Wolności Kultury i paryskiego miesięcznika „Kultura” – uważany był w kraju za jednego z głównych emigracyjnych intelektualistów wrogich systemowi komunistycznemu. Korespondencja jest […]

Jarosław Iwaszkiewicz, Dzienniki t. II, 1956-1963

wstęp: Andrzej Gronczewski, opracowanie: Agnieszka i Robert Papiescy, Radosław Romaniuk, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 2010, ss. 660. Drugi tom trzytomowej edycji „Dzienników„ Jarosława Iwaszkiewicza (1894-1980) to nie tylko interesująca kontynuacja wielu wątków z tomu poprzedniego. Rok 1956, będący cezurą w najnowszej historii Polski, stanowi także datę graniczną w diariuszu Iwaszkiewicza, który w swoich zapiskach coraz więcej […]

Jarosław Iwaszkiewicz, Dzienniki t. III: 1964-1980

wstęp: Andrzej Gronczewski, opracowanie: Agnieszka i Robert Papiescy, Radosław Romaniuk, Wydawnictwo „Czytelnik”, Warszawa 2011, ss. 673. W trzecim, ostatnim tomie „Dzienników” Jarosława Iwaszkiewicza na pierwszy plan wysuwa się starość z jej gorzką samowiedzą, podziwem dla cudowności życia i oczekiwaniem na śmierć. Choć „stary poeta” coraz częściej wraca pamięcią do zdarzeń dawno minionych, nie rezygnuje zarazem […]

Jarosław Iwaszkiewicz, Listy do córek

przedm. Maria Iwaszkiewicz, Teresa Markowska, oprac. Anna i Radosław Romaniukowie, Warszawa 2009, ss. 549. „Marysieńko złota…”, „Kochana Teresko…” – tak zaczynają się zebrane w tej książce listy. Kończy je podpis nadawcy – „Tajta”, „Ojciec”, „Jarosław”. W listach Jarosława Iwaszkiewicza do córek znajdziemy kilka epok: historycznych, życia jednej rodziny, życia nadawcy i adresatek. Jest to korespondencja […]

Czesław Miłosz, Konstanty A. Jeleński, Korespondencja

red. Barbara Toruńczyk, oprac. Radosław Romaniuk, Warszawa 2011, ss. 477. „Zabrałem się do czytania listów Kota Jeleńskiego do mnie […]. Pasjonująca książka […]. Jedyne potwierdzenie wartości tego co robię, znajdowałem w listach Jeleńskiego. Jeden czytelnik – ale jaki – to już chyba dosyć”. Czesław Miłosz O książce: Justyna Sobolewska, „Polityka” http://www.polityka.pl/kultura/ksiazki/recenzjeksiazek/1516990,1,recenzja-ksiazki-czeslaw-milosz-konstanty-a-jelenski-korespondencja.read

Jarosław Iwaszkiewicz, Dziedzictwo Chopina i szkice muzyczne

wstęp i oprac. Radosław Romaniuk, Warszawa 2010, ss. 444. „Piszę o muzyce, ponieważ ją kocham, ponieważ chce mi się o niej pisać” – objaśniał Jarosław Iwaszkiewicz genezę swych szkiców muzycznych, podkreślając jednocześnie, jak ważna jest dla niego ta sztuka. Dziedzictwo Chopina i szkice muzyczne to książka o trwającym wiele lat związku pisarza z muzyką.Na tom […]

J. Iwaszkiewicz, Struny ziemi. Przekłady poetyckie

wybór i komentarz R. Romaniuk, Warszawa 2015, ss. 273. Przekłady literackie to prawdopodobnie najmniej znany wymiar twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Jego tłumaczenia poezji zaskakują rozległością zainteresowań translatora, umiejętnością oddania odmiennych stylów, klimatów. Struny ziemi prezentują po raz pierwszy zebrane w jednym tomie przekłady wierszy czterdziestu pięciu autorów, reprezentujących jedenaście języków i literatur narodowych. Od Pieśni o […]

Jarosław Iwaszkiewicz, Rachunki włóczęgi, Felietony i szkice podróżnicze

Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2016, ss.150. „Rachunki włóczęgi” są wyborem dotychczas rozproszonych szkiców i artykułów Jarosława Iwaszkiewicza o podróżach bliskich i dalekich do Daszowa, Kielc, Kijowa, Londynu, Mediolanu, Paryża, Poitiers, Poznania, Rzymu, Sandomierza, Stuttgartu, Taorminy, Wrocławia i Zurychu. Jarosław Iwaszkiewicz: Zazwyczaj ku końcowi grudnia wybieram sobie jakiś dość pochmurny wieczór i z podróżnego kuferka wydobywam […]

Jarosław Iwaszkiewicz, Droga. Proza i wiersze

wstęp i wybór R. Romaniuk, Wydawnictwo „Iskry” 2020, ss. 1117.  Droga to wybór najlepszych opowiadań, esejów i wierszy Jarosława Iwaszkiewicza, zawartych w jednym tomie. Literacka podróż przez gatunki i epoki, której przyświeca sformułowane przez pisarza za młodu zadanie: „poznać, zrozumieć, wyrazić”. Po przeszło siedemdziesięciu latach doprowadziła ona do powstania wielkiej narracji autobiograficznej, unikalnej w polskiej […]

Jarosław Iwaszkiewicz, Wybór poezji

Jarosław Iwaszkiewicz, Wybór poezji, BN Seria I Nr 339, wybór, wstęp i opracowanie Radosław Romaniuk Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2021, ss. 992. Obejmująca kilka epok rozwoju dwudziestowiecznej polskiej liryki, zamknięta kodą niezwykłych późnych wierszy, poezja Jarosława Iwaszkiewicza była zjawiskiem wyjątkowo bogatym. Już pierwsze tomy, sprawiające wrażenie pisanych przez dwóch różnych autorów, wskazywały sprzeczność jako siłę napędową […]